Emulgátory

Kategorie >>Věda a technika>> Emulgátory


Dle přání našeho poctivého čtenáře Pavlisty Ar. uvádíme seznam emulgátorů jednak z informativních důvodů a dále jako důkaz, že není zatím v našich silách napsat o každém emulgátoru nějaký článek.
Emulgátory pomáhají smísit takové složky potravin, které jsou vzájemně nemísitelné (snižují jejich povrchové napětí), např. olej s vodou. Stabilizátory pak zabraňují, aby se směsi opět oddělily. Tyto látky jsou obsaženy v margarínech, nízkokalorických a snadno roztíratelných pomazánkových tucích. Nejznámějším přírodním emulgátorem je vejce respektive lecitin (E322) přítomný ve vejcích, používaný též jako antioxidant.
Vše je čerpáno z portálu ministerstva zdravotnictví:
Vyhláška (274) Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čObrázekistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné, ve znění vyhlášky č. 3/1999 Sb. a vyhlášky č. 323/1999 Sb. Částka 79, rozeslaná dne 18. srpna 2000.

Látky přídatné (aditiva) jsou v souladu s obdobnými směrnicemi EU označeny číselnými E kódy. Identifikace přídatné látky číslem E tedy znamená identifikaci kódem, pod kterým je přídatná látka vedena v mezinárodním číselném systému.

Barevně označené látky(doplníme později) nejsou povoleny našimi předpisy (nejsou uvedeny ve Vyhlášce 298/1997 Sb.).

Látky bez čísla E

Amyláza
Bromelain
Chinin (cininsulfát, chinin hydrochlorid)
Kofein (kofein monohydrát)
Oktaacetylsacharóza
Pankreatin
Papain
Pepsin
Polyethylenglykol
Propylenglykol (propan-1,2-diol)
trypsin

Seznam látek s číslem E
Číslo E


E 100 Kurkumin
E 101 Riboflavin
E 102 Tartrazin
E 103 Chrysoine resorcinol
E 104 Chinolinová žluť
E 105 Rychlá žluť AB
E 106 Riboflavin-5´-fosforečnan sodný
E 107 Žluť 2G
E 110 Žluť SY
E 111 Oranž GGN
E 120 Košenila, kys. karmínová, karmíny
E 121 Citrónová červeň 2
E 122 Azorubin
E 123 Amarant
E 124 Ponceau 4R
E 125 Ponceau SX
E 127 Erythrosin
E 128 Červeň 2G
E 129 Červeň Allura AC
E 131 Patentní modř V
E 132 Indigotin
E 133 Brilantní modř FCF
E 140 Chlorofyly a chlorofyliny
E 141 Mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů
E 142 Zeleň S
E 143 Fast green FCF
E 150 a Karamel
E 150 b Kaustický sulfitový karamel
E 150 c Amoniakový karamel
E 150 d Amoniak - sulfitový karamel
E 151 Čerň BN
E 152 Carbo blech (hydrokarbon)
E 153 Medicinální uhlí (z rostlinné suroviny)
E 154 Hněď FK
E 155 Hněď HT
E 160 a Karoteny
E 160 b Annato, bixin, norbixin
E 160 c Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin
E 160 d Lykopen
E 160 e Beta-apo-8'-karotenal
E 160 f Ethylester kyseliny beta-apo-8´-karotenové
E 161 a Flavoxantin
E 161 b Lutein
E 161 c Kryptoxantin
E 161 d Rubixantin
E 161 e Violoxantin
E161 f Rhodoxantin
E 161 g Kanthaxanthin
E 162 Betalainová červeň, betanin (včetně extraktů z červené řepy)
E 163 Anthokyany
E 166 Sandal Wood
E 170 Uhličitan vápenatý
E 171 Oxid titaničitý (titanová běloba)
E 172 Oxidy a hydroxidy železa
E 173 Hliník (v podobě pigmentu)
E 174 Stříbro (v podobě pigmentu)
E 175 Zlato (v podobě pigmentu)
E 180 Litholrubin BK
E 181 Tannis Food Grade
E 182 Orchil
E 200 Kyselina sorbová
E 201 Sorban sodný
E 202 Sorban draselný
E 203 Sorban vápenatý
E 209 Heptyl p-hydroxybenzoát
E 210 Kyselina benzoová
E 211 Benzoan sodný
E 212 Benzoan draselný
E 213 Benzoan vápenatý
E 214 Ethylparahydroxybenzoát
E 215 Ethylparahydroxybenzoát sodná sůl
E 216 Propylparahydroxybenzoát
E 217 Propylparahydroxybenzoát sodná sůl
E 218 Methylparahydroxybenzoát
E 219 Methylparahydroxybenzoát sodná sůl
E 220 Oxid siřičitý
E 221 Siřičitan sodný
E 222 Hydrogensiřičitan sodný
E 223 Disiřičitan sodný
E 224 Disiřičitan draselný
E 225 Siřičitan draselný
E 226 Siřičitan vápenatý
E 227 Hydrogensiřičitan vápenatý
E 228 Hydrogensiřičitan draselný
E 230 Bifenyl
E 231 Orthofenylfenol
E 232 Orthofenylfenolát sodný
E 233 Thiabendazol
E 234 Nisin
E 235 Natamycin (pimaricin)
E 236 Kyselina mravenčí
E 237 Mravenčan sodný
E 238 Mravenčan vápenatý
E 239 Hexamethylentetramin
E 240 Formaldehyd
E 242 Dimethyldikarbonát
E 249 Dusitan draselný
E 250 Dusitan sodný
E 251 Dusičnan sodný
E 252 Dusičnan draselný
E 260 Kys. octová
E 261 Octan draselný
E 262 Octany sodné
E 263 Octan vápenatý
E 264 Octan amonný
E 265 Kyselina octová bezvodá (anhydrid k. octové)
E 266 Octan sodný, bezvodý
E 270 Kys. mléčná (pouze L(+) forma)
E 280 Kys. propionová
E 281 Propionan sodný
E 282 Propionan vápenatý
E 283 Propionan draselný
E 284 Kyselina boritá
E 285 Tetraboritan sodný
E 290 Oxid uhličitý
E 296 Kys. jablečná
E 297 Kys. fumarová
E 300 Kys. askorbová
E 301 Askorban sodný
E 302 Askorban vápenatý
E 303 Askorban draselný
E 304 Estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou
E 305 Askorbát stearát
E 306 Extrakt s obsahem tokoferolů
E 307 Alfa-tokoferol
E 308 Gamma-tokoferol
E 309 Delta-tokoferol
E 310 Propylgallát
E 311 Oktylgallát
E 312 Dodecylgallát
E 313 Ethylgallát
E 314 Guaiac Resin
E 315 Kys. erythorbová (kys. isoaskorbová)
E 316 Erythorban sodný (isoaskorban sodný)
E 317 Erythorban draselný
E 318 Erythorban vápenatý
E 319 Terciální butylhydrochinon (TBHQ)
E 320 Butylhydroxyanisol (BHA)
E 321 Butylhydroxytoluen (BHT)
E 322 Lecitiny
E 323 Anoxomer
E 324 Ethoxyquin
E 325 Mléčnan sodný (pouze L(+) forma)
E 326 Mléčnan draselný (pouze L(+) forma)
E 327 Mléčnan vápenatý (pouze L(+) forma)
E 328 Mléčnan amonný
E 329 Mléčnan hořečnatý
E 330 Kyselina citrónová
E 331 Citronany sodné
E 332 Citronany draselné
E 333 Citronany vápenaté
E 334 Kyselina vinná (pouze L(+) forma)
E 335 Vinany sodné (pouze L(+) forma)
E 336 Vinan draselný (pouze L(+) forma)
E 337 Vinan sodno-draselný
E 338 Kyselina fosforečná
E 339 Fosforečnany sodné
E 340 Fosforečnany draselné
E 341 Fosforečnany vápenaté
E 342 Fosfáty amonné
E 343 Fosforečnan hořečnatý
E 344 Lecitin citrát
E 345 Citronan hořečnatý
E 349 Jablečnan amonný
E 350 Jablečnany sodné
E 351 Jablečnany draselné
E 352 Jablečnany vápenaté
E 353 Kys. metavinná
E 354 Vinan vápenatý
E 355 Kys. adipová
E 356 Adipan sodný
E 357 Adipan draselný
E 362 Adipan amonný
E 363 Kyselina jantarová
E 365 Fumarát sodný
E 366 Fumarát draselný
E 367 Fumarát vápenatý
E 368 Fumarát amonný
E 370 1,4 - heptonolakton
E 375 Kyselina nikotinová
E 380 Citronan amonný
E 381 Citronan železnato-amonný
E 383 Glycerolfosfát vápenatý
E 384 Citronan isopropylnatý
E 385 Dvojsodnovápenatá sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové
E 386 Dvojsodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové
E 387 Oxystearin
E 388 Kyselina thiopropionová
E 389 Dilauryl thiodipropionát
E 390 Distearyl thiodipropionát
E 391 Kyselina fytová
E 399 Calcium Lactobionate
E 400 Kyselina alginová
E 401 Alginát sodný
E 402 Alginát draselný
E 403 Alginát amonný
E 404 Alginát vápenatý
E 405 Propan-1,2-diolalginát
E 406 Agar
E 407 Karagenan
E 407a Guma Euchema (synon. afinát řasy Euchema)
E 409 Arabinogalactan
E 410 Karubin
E 411 Oat gum
E 412 Guma guar
E 413 tragant
E 414 Arabská guma
E 415 Xanthan
E 416 Guma karaya
E 417 Guma tara
E 418 Guma gellan
E 419 Gum Ghatti
E 420 Sorbitol
E 421 Mannitol
E 422 Glycerol
E 429 Peptones
E 430 Polyoxyethylenstearát
E 431 Polyoxyethylenmonostearát
E 432 Polyoxyethylensorbitanmonolaurát
E 433 Polyoxyethylensorbitanmonooleát
E 434 Polyoxyethylensorbitanmonopalmitát
E 435 Polyoxyethylensorbitanmonostearát
E 436 Polyoxyethylensorbitantristearát
E 440 Pektiny
E 441 Gelatine
E 442 Amonné soli fosfatidových kyselin (emulgátor RM, emulgátor LM)
E 443 Bromovaný rostlinný olej
E 444 Acetát-isobutyrát sacharozy
E 445 Glycerolester borovicové pryskyřice
E 446 Succistearin
E 450 Difosforečnany
E 451 trifosforečnany
E 452 Polyfosforečnany
E 460 Celulóza
E 461 Methylcelulóza
E 462 Ethylcelulóza
E 463 Hydroxypropylcelulóza
E 464 Hydroxypropylmethylcelulóza
E 465 Ethylmethylcelulóza
E 466 Karboxymethylcelulóza
E 467 Ethylhydroxyethyl celulóza
E 468 Croscaramelose
E 470 (a) Sodné, draselné a vápenaté soli mastných kyselin
E 470 (b) Hořečnaté soli mastných kyselin
E 471 Mono a diglyceridy mastných kyselin
E 472 Estery monoglyceridů s kyselinou octovou, mléčnou, citrónovou, vinnou a acetylvinnou
E 473 Cukroestery (estery sacharózy s mastnými kyselinami z jedlých tuků)
E 474 Cukroglyceridy
E 475 Estery polyglycerolu s mastnými kyselinami (z jedlých tuků)
E 476 Polyglycerolpolyricinoleát
E 477 Estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami
E 478 Laktylované estery glycerolu
E 479 Oxidovaný sojový olej a jeho produkty
E 480 Dioktyl sodium sulfosukcinát
E 481 Stearoyllaktylát sodný
E 482 Stearoyllaktylát vápenatý
E 483 Stearyltartrát
E 484 Stearyl citrát
E 485 Stearát sodný
E 486 Stearyl fumarát vápenatý
E 487 Sodium Laurylsulfát sodný
E 488 Etoxylované mono- a diglyceridy
E 489 Methyl Glucoside - Coconut Oil Ester
E 491 Sorbitanmonostearát
E 492 Sorbitantristearát
E 493 Sorbitanmonolaurát
E 494 Sorbitanmonooleát
E 495 Sorbitanmonopalmitát
E 496 Sorbitantrioleát
E 500 Uhličitany sodné
E 501 Uhličitany draselné
E 503 Uhličitany amonné
E 504 Uhličitany hořečnaté
E 505 Uhličitan železnatý
E 507 Kyselina chlorovodíková
E 508 Chlorid draselný
E 509 Chlorid vápenatý
E 510 Chlorid amonný
E 511 Chlorid hořečnatý
E 512 Chlorid cínatý
E 513 Kyselina sírová
E 514 Síran sodný
E 515 Síran draselný
E 516 Síran vápenatý
E 517 Síran amonný
E 518 Síran hořečnatý
E 520 Síran hlinitý
E 521 Síran sodnohlinitý
E 522 Síran draselnohlinitý
E 523 Síran amonnohlinitý
E 524 Hydroxid sodný
E 525 Hydroxid draselný
E 526 Hydroxid vápenatý
E 527 Hydroxid amonný
E 528 Hydroxid hořečnatý
E 529 Oxid vápenatý
E 530 Oxid hořečnatý
E 535 Hexakyanoželeznatan sodný
E 536 Hexakyanoželeznatan draselný
E 537 Hexakyanomanganatan železnatý
E 538 Hexakyanoželeznatan vápenatý
E 539 Thiosíran sodný
E 540 Difosforečnan vápenatý
E 541 Fosforečnan sodnohlinitý
E 542 Jedlá kostní moučka
E 546 Difosforečnan hořečnatý
E 550 Křemičitany sodné
E 551 Oxid křemičitý
E 552 Křemičitan vápenatý
E 553 a Křemičitany hořečnaté (syntetické)
E 553 b Talek
E 554 Křemičitan sodnohlinitý
E 555 Křemičitan draselnohlinitý
E 556 Křemičitan vápenatohlinitý
E 557 Křemičitan zinečnatý
E 558 Bentonit
E 559 Kaolin
E 560 Křemičitan draselný
E 570 Kyselina stearová (mastné kyseliny)
E 571 Stearan amonný
E 572 Stearan hořečnatý
E 573 Stearan hlinitý
E 574 Kyselina glukonová
E 575 Glukono-delta-lakton
E 576 Glukonan sodný
E 577 Glukonan draselný
E 578 Glukonan vápenatý
E 579 Glukonan železnatý
E 580 Glukonan hořečnatý
E 585 Mléčnan železnatý
E 620 Kyselina glutamová
E 621 Glutaman sodný
E 622 Glutaman draselný
E 623 Glutaman vápenatý
E 624 Glutaman amonný
E 625 Glutaman hořečnatý
E 626 Kyselina guanylová
E 627 Guanylan sodný
E 628 Guanylan draselný
E 629 Guanylan vápenatý
E 630 Kyselina inosinová
E 631 Inosinan sodný
E 632 Inosinan draselný
E 633 Inosinan vápenatý
E 634 Ribonukleotidy, vápenaté soli
E 635 Ribonukleotidy, sodné soli
E 636 Maltol
E 637 Ethylmaltol
E 640 Glycin a jeho sodná sůl
E 641 L - leucin
E 642 Lysin hydrochlorid
E 900 Dimethylpolysiloxan
E 901 Včelí vosk
E 902 Vosk candelilla
E 903 Karnaubský vosk
E 904 Šelak
E 905 Parafiny
E 906 Guma benzoe
E 907 Mikrokrystalický vosk rafinovaný
E 908 Vosk z rýžových otrub
E 909 Spermatékový vosk
E 910 Estery vosku
E 911 Methylestery mastných kyselin
E 912 Estery montanových kyselin
E 913 Lanolin
E 914 Oxidovaný polyethylenový vosk
E 915 Glycerol-methyl-nebo pentaerythrytolestery kolofonia
E 916 Jodid vápenatý
E 917 Jodid draselný
E 918 Oxidy dusíku
E 919 Nitrosyl Chloride
E 920 L cystein, jeho hydrochlorid a sodná a draselná sůl
E 921 L cystin, jeho hydrochlorid a sodná a draselná sůl
E 922 Persíran draselný
E 923 Persíran amonný
E 924 Bromičnan draselný
E 925 Chlor
E 926 Oxid chloričitý
E 927 Azoformamid
E 927 b Močovina (karbamid)
E 928 Benzoyl Peroxide
E 929 Acetone Peroxide
E 930 Calcium Peroxide
E 938 Argon
E 939 Helium
E 940 Dichlordifluorometan
E 941 Dusík
E 942 Oxid dusný
E 943 Butan, Isobutan
E 944 Propan
E 945 Chlorpentafluoroetan
E 946 Octafluorocyclobutan
E 947 Vodík
E 948 Kyslík
E 950 Acesulfam K
E 951 Aspartam
E 952 Cyklamáty
E 953 Isomalt
E 954 Sacharin
E 955 Cukralosa (trichlorogalaktosacharóza)
E 956 Alitam
E 957 Thaumatin
E 958 Glycyrrhizin
E 959 Neohesperidin DC
E 965 Maltitol
E 966 Laktitol
E 967 Xylitol
E 999 Extrakt kvilajové kůry
E 1000 Kyselina cholová
E 1001 Proteázy (proteáza, papain, bromelain, ficin)
E 1102 Glukozooxidáza
E 1103 Invertáza
E 1104 ipázy
E 1105 Lysozym
E 1200 Polydextrozy
E 1201 Polyvinylpyrrolidon
E 1202 Polyvinylpolypyrrolidon
E 1400 Dextriny, Roasted starch, White and yellow
E 1401 Acid treated starches
E 1402 Starch treated alkaline
E 1403 Bleeched starch
E 1404 Oxidovaný škrob
E 1405 Enzyme treated starches
E 1410 Fosfátový monoester škrobu
E 1411 Distarch glycerol
E 1412 Fosfátový diester škrobu
E 1413 Monofosfát škrobového difosfátu
E 1414 Acetylovaný škrobový difosfát
E 1420 Acetylovaný škrob
E 1421 Acetylovaný škrob esterifikovaný vinyl acetátem
E 1422 Acetylovaný škrobový adipan
E 1423 Acetylovaný škrobový glycerol
E 1440 Hydroxypropylovaný škrob
E 1442 Hydroxypropyl - škrobový difosfát
E 1443 Hydroxypropyl - škrobový diglycerol
E 1450 Škrobový oktenylsukcinát sodný
E 1503 Castor Oil
E 1505 triethylcitrát
E 1518 Glyceryltriacetát (triacetin)
E 1520 Propylen glykol
E 1521 Polyethylenglykol
Vloženo: 10.02.2007 11:31
Přečteno:6261
Autor: David Mizera

Hlasů: 6 Hodnocení(jako ve škole): 2.5
 

Komentáře (7)

   -     Nový Komentář
Autor:
 hukod
Datum:
  11.02.2007 15:23:39
reagovat
pekne dlouhy a zajimavy)) akorat by to chtelo vedet jaky jsou skodlive a v jakem mnozstvi.:)
Autor:
 hukodum
Datum:
  11.02.2007 15:25:33
reagovat
Hydroxypropylovaný škrob no fuj, to by mel by poradny humus:)
Autor:
 David Mizera
Datum:
  12.02.2007 01:35:58
reagovat
:) jojo, to je vsechno uplne dohromady, az budou stranky navstevovany, bude mozny to pekne postupne rozepsat, ale je to strasne moc prace a ted to neni prioritou.
Autor:
 já
Datum:
  18.12.2007 15:39:57
reagovat
taky by bylo dobrý oddelit rostlinný a syntetický od živočišných. Nevíte jaký jhe původ e627
Autor:
 David Mizera
Datum:
  18.12.2007 15:50:16
reagovat
zkusim zjistit, driv by to bylo jednodussi, pac sem si myslel, ze chodim s holcinou, co studuje vscht, mohla poradit. takle kontaktnu naky kamose.
Autor:
 David Mizera
Datum:
  18.12.2007 16:57:14
reagovat
takze je to z kvasinek,nekdy taky z ryb, proto pozor pro vegetariany...
Autor:
 Pavel
Datum:
  19.05.2010 19:49:07
reagovat

Kompletní seznam éček i s vysvětlením jejich nebezpečnosti je na www.emulgatory.cz/seznam-ecek