Fyzikální konstanty

Kategorie >>Věda a technika>> Fyzikální konstanty


Když už jsme u té fyziky, bylo by dobré též uvést nějakou tu fyzikální konstantu. A zase tradičně - datum je k roku 1998, nic se zatím nezměnilo. Zde je situace ovšem jiná než při jednotkách SI (fyzika se zpřesňuje neustále).

 

Konstanta

Symbol

Hodnota

Jednotka

Nejistota

rychlost světla ve vakuu

c, c 0

299 792 458

m s -1

přesně

permeabilita vakua

m 0

12.566 370 614 ... x 10 -7

N A -2

přesně

permitivita vakua

e 0

8.854 187 817 ... x 10 -12

F m -1

přesně

Gravitační konstanta

χ

6.673 (10) x 10 -11

m 3 kg -1 s -2

1.5 x 10 -3

Planckova konstanta

h

6.626 068 76(52) x 10 -34

J s

7.8 x 10 -8

elementární náboj

e

1.602 176 462(63) x 10 -19

C

3.9 x 10 -8

kvantum mag. toku

F 0

2.067 833 636(81) x 10 -15

Wb

3.9 x 10 -8

kvantum vodivosti

G 0

7.748 091 696(28) x 10 -5

S

3.7 x 10 -9

hmotnost elektronu

m e

9.109 381 88(72) x 10 -31

kg

7.9 x 10 -8

hmotnost protonu

m p

1.672 621 58(13) x 10 -27

kg

7.9 x 10 -8

poměr hmotností e - a p +

m p /m e

1 836.152 667 5(39)

 

2.1 x 10 -9

konstanta jemné struktury

a

7.297 352 533(27) x 10 -3

 

3.7 x 10 -9

Rydbergova konstanta

R ¥

10 973 731.568 549(83)

m -1

7.6 x 10 -12

Avogadrova konstanta

N A

6.022 141 99(47) x 10 23

mol -1

7.9 x 10 -8

Faradayova konstanta

F

96 485.341 5(39)

C mol -1

4.0 x 10 -8

molární plynová konstanta

R

8.314 472(15)

J mol -1 K -1

1.7 x 10 -6

Boltzmannova konstanta

k

1.380 650 3(24) x 10 -23

J K -1

1.7 x 10 -6

Stefan-Boltzmannova konst.

σ

5.670 400(40) x 10 -8

W m -2 K -4

7.0 x 10 -6

elektronvolt

eV

1.602 176 462(63) x 10 -19

J

3.9 x 10 -8

atomová hmotnostní jednotka

u

1.660 538 73(13) x 10 -27

kg

7.9 x 10 -8

Textově další jednotky: 

Bohrův magneton μB = 9,274078.10-24 A.m2

Bohrův poloměr a1 = 5,2917.10-11 m

elementární náboj e 1.602 176 462(63) x 10 -19 C 3.9 x 10 -8

Hmotnostní jednotka mu = 1,6605655.10-27 kg

Jaderný magneton mN = 5,050824.10-27 A.m2

Klidová hmotnost elektronu m e 9.109 381 88(72) x 10 -31 kg 7.9x10 - me = 5,48597.10-4 u

Klidová hmotnost elektronu me = 9,109534.10-31 kg

Klidová hmotnost neutronu mn = 1,6749543.10-27 kg

Klidová hmotnost neutronu mn = 1,01 u

Klidová hmotnost protonu m p 1.672 621 58(13) x 10 -27 kg 7.9 x 10 -8

Klidová hmotnost protonu mp = 1,6726485.10-27 kg

Klidová hmotnost protonu mp = 1,01 u

konstanta jemné struktury a 7.297 352 533(27) x 10 -3 3.7 x 10 -9

Konstanta Wienova zákona λmaxT = 2,897790.10-3 m.K

kvantum mag. toku F 0 2.067 833 636(81) x 10 -15 Wb 3.9 x 10 -8

kvantum vodivosti G 0 7.748 091 696(28) x 10 -5 S 3.7 x 10 -9

Loschmidtova konstanta n0 = 2,6873.1025 m-3

Měrný náboj elektronu e/e = 1,7588047.10+11 C.kg-1

Normální mol. objem při 101325Pa Vm0 = 2,24138.10-2 m3.mol-1

Normální tíhové zrychlení gn = 9,81 m.s-2

poměr hmotností e - a p + m p /m e 1 836.152 667 5(39) 2.1 x 10 -9

přeškrtnutá Planckova konstanta h/2π = 1,0545587.10-34 J.s

přesně Solární konstanta N = 1327 W.m-2

 

 

Další konstanty: 

 

 

Konstanta

Symbol

Hodnota

Jednotka

Nejistota

základ přirozených logaritmů

e

2.718 281 828 459 045 ...

1

přesně

Ludolfovo číslo

p

3.141 592 653 589 793 ...

1

přesně

Eulerova konstanta

C

0.577 215 665 ...

1

přesně

maximum Planckovy funkce

x max

0.201 405 235 3...

1

přesně

 

tak to je vše ,chce se mi ukrutně spát, tak jdu. Snad tam nebudou chyby. Zdroj je : http://www.cmi.cz/index.php?lang=1&wdc=313


Vloženo: 12.04.2007 17:28
Přečteno:4555
Autor: David Mizera

Hlasů: 9 Hodnocení(jako ve škole): 1.89
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář