Mezní stav únosnosti - ocel

Kategorie >>Věda a technika>> Mezní stav únosnosti - ocel


Pro určení prvního mezního stavu únosnosti se musí spočítat návrhová pevnost oceli a to z meze kluzu fy či z meze pevnosti v tahu fu.

 

Návrhová pevnost oceli fyd se spočítá z:

fyd=fy/γM

fyd ... charakteristická hodnota meze kluzu oceli

γM ... dílčí součinitel spolehlivosti materiálu γM0 či γM1 z následující tabulky.

 

Návrhová pevnost oceli fud, odvozená od pevnosti v tahu se spočítá z:

fud=fu/γM2

fyd ... charakteristická pevnost oceli v tahu

γM2 ... dílčí součinitel průřezu oslabeného otvory pro črouby a nýty z následující tabulky.

 

Únosnost γM

Pevnostní třída oceli dle

ČSN EN 10025+A1

  S235 S275 S355

Průřezy třídy 1,2,3

γM0 1,15
Průřezy třídy 4 γM1
StabilitaγM1
Průřezy oslabené otvory pro šroubyγM2 1,3

Při návrhu ocelových konstrukcí může být využito plastických vlastností ocelipokud jsou splněny podmínky:

- poměr charakteristických hodnot pevnosti v tahu fu a meze kluzu fy je alespoň 1,2

- tažnost materiálu je alespo 15 %.


Vloženo: 23.12.2007 22:07
Přečteno:16964
Autor: David Mizera

Hlasů: 25 Hodnocení(jako ve škole): 2.84
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář