Stupně vlivu prostředí pro beton dle EN 206-1

Kategorie >>Věda a technika>> Stupně vlivu prostředí pro beton dle EN 206-1


Pro návrrh minimální krycí tloušťky betonu potřebujeme znát stupně vlivu prostřed, viz. tabulka.

 

Označení Popis prostředí Informativní příklady prostředí

Minimální třída betonu1),

w/c, min. množství

cementu 2) kg/m3

1 Bez rizika poškození
X0

Beton bez výztuže

nebo s výztuží v

suchém prostředí

Beton uvnitř budov s nízkou vlhkostí

vzduchu

C12/15
2 Koroze způsobená karbonatací
XC1

Suché, stálé, mokré

Beton uvnitř budov s nízkou vlhkostí

vzduchu, beton trvale ponořený ve vodě

C20/25; 0,65; 260
XC2

Mokré, občas suché

Povrchy betonů vystavené dlouhodobému

působení vody, většina základů

C25/30; 0,60; 280
XC3Středně vlhké

Beton uvnitř budov se střední nebo velkou

vlhkostí vzduchu,venkovní beton chráněný

proti dešti

C30/37; 0,55; 280
XC4

Střídavě mokré a suché

Povrchy betonů ve styku s vodou,ne však

ve stupni vlivu prostředí XC2

C30/37; 0,50; 300

3 Koroze způsobená chloridy
XD1Středně vlhké

Povrchy betonů vystavené chloridům

rozptýleným ve vzduchu

C30/37; 0,55; 300
XD2

Mokré, zřídka suché

Plavecké bazény, betonové součásti

vystavené působení průmyslových vod

obsahujících chloridy

C30/37; 0,55; 300
XD3

Střídavě mokré a suché

Části mostů vystavené postřiku

obsahujícímu chloridy, vozovky, desky

parkovišť

C35/45; 0,45; 320
4 Koroze způsobená chloridy z mořské vody
XS1

Vystavené slanému

vzduchu, ale ne ve

styku s moř. vodou

Stavby na mořském pobřeží nebo v jeho

blízkosti

C30/37; 0,50; 300
XS2Trvale ponořené Části staveb na moři C35/45; 0,45; 320

XS3

Smáčené a ostřikované

přílivem

Části staveb na moři C35/45; 0,45; 320
5 Poškození betonu - střídavé působení mrazu a rozmrzání
XF1

Mírně nasycen vodou,

bez rozmrazovacích

prostředků

Svislé betonové povrchy vystavené dešti

a mrazu

C30/37; 0,55; 300 4)
XF2

Mírně nasycen vodou,

s rozmrazovacími

prostředky

Svislé betonové povrchy konstrukcí

pozemních komunikací vystavené mrazu

a rozmraz. prostředkům rozptýleným ve vzduchu

C25/30; 0,55; 300 4) 5)
XF3

Značně nasycen vodou,

bez rozmrazovacích

prostředků

Vedorovné betonoé povrchy vystavené

dešti a mrazu

C30/37; 0,50; 320 4) 5)
XF4

Značně nasycen vodou,

s rozmrazovacími

prostředků

Vozovky a mostovky vystavené

rozmrazovacím prostředkům, betonové

povrchy vystavené přímému ostřiku

rozmrazovacími prostř. a mrazu, omývaná

část staveb na moři vystavená mrazu

C30/37; 0,50; 3404) 5)
6 Poškození betonu - chemické napadení
XA1

Slabé agresivní

prostředí 3)

Přírodní zemina a spodní voda
C30/37; 0,55; 300
XA2

Středně agresivní

prostředí 3)
Přírodní zemina a spodní voda C30/37; 0,50; 320 6)
XA3

Vysoce agresivní

prostředí 3)
Přírodní zemina a spodní voda C35/45; 0,45; 360 6

 

 

1) Doporučení pevnostní třida betonu podle informativní přílohy E normy EN 1992-1-1

2) Podle EN 206-1 tabulka F.1

3) Podle EN 206-1 tabulka 2

4) Kamenivo s dostatečnou mrazuvzdorností EN 12620

5) Minimální obsah vzduchu 4,0

6) Síranovzdorný cement

 

 Dále je třeba uvážit agresivní nebo nepřímé zatížení zahrnující:

 

- chemické napadení vznikající např. :

 

- fyzikální napadení vznikající např. :

 Souvisejicí články
Pevnostní třídy hutných betonů, pevnostní a deformační charakteristikyC12/15 až C90/105
Vloženo: 24.12.2007 00:41
Přečteno:19120
Autor: David Mizera

Hlasů: 23 Hodnocení(jako ve škole): 1.48
 

Komentáře (1)

   -     Nový Komentář
Autor:
 Maritn
Datum:
  15.04.2018 12:09:22
reagovat

Dobrý den,


co se minimálních tříd betonu týče, myslím, že se u nás neřídí dle ČSN EN 1992-1-1 přílohy E tabulky E.1, ale podle národní přílohy NA kapitoly NA.2.125 tabulky E.1CZ, kde se například třída betonu pro použití v prostředí XC3 uvažuje menší oproti jiným států.