Doporučené hodnoty součinitelů ψ pro pozemní stavby

Kategorie >>Různé>> Doporučené hodnoty součinitelů ψ pro pozemní stavby


 

Zatížení ψ1 ψ2 ψ3
Kastegorie užitných zatížení pro pozemní stavby EN 1991-1-1
Kategorie A - obytné plochy
0,7
0,5
0,3
Kategorie B - kancelářské plochy 0,7
0,5
0,3
Kategorie C - shromažďovací plochy 0,7
0,7
0,6
Kategorie D - obchodní plochy 0,7
0,7
0,6
Kategorie E - skladovací plochy 1,0
0,9
0,8
Kategorie F - dopravní plochy, tíha vozidla ≤ 30 kN
0,7
0,7
0,6
Kategorie G - dopravní plochy,30 kN < tíha vozidla ≤ 160 kN 0,7
0,5
0,3
Kategorie H - střechy
0
0
0
Zatížení sněhem EN 1991-1-3 1)
Finsko, Islan, Norsko, Švédsko 0,7
0,5 0,2
Ostatní členové CEN, stavby ve výšce H > 1000 m.n.m. 0,7 0,5
0,2
Ostatní členové CEN, stavby ve výšce H ≤ 1000 m.n.m. 0,5
0,2 0
Zatížení větrem EN 1991-1-4
0,6
0,2
0
Zatížení teplotou (ne od požáru) EN 1991-1-5
0,6
0,5
0

Pozn.:

Hodnoty ψ mohou být stanoveny v národní příloze.

1) Pro země, které zde nejsou uvedené, se součinitele ψ stanoví dle

místních podmínek.

 

 


Vloženo: 24.12.2007 12:59
Přečteno:2671
Autor: David Mizera

Hlasů: 0 Hodnocení(jako ve škole): nehlasováno
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář