Stavebni minislovnik AN

Kategorie >>Různé>> Stavebni minislovnik AN


air vzduch
atmospheric pressure atmosférický tlak
bend ohnout
blinds žaluzie
bottle trap pachová uzávěrka (jednodílná)
brass mosaz
broom koště
carpenter tesař
carpet koberec
cast-iron litina
ceiling strop
chalk křída
chalk-line provázek, obarvený křídou (pro značení linky)
chisel majzlík, dláto
concrete beton
crack prasklina
damp proof membrane hydroizolační fólie
DIY do it yourself
door viewer dveřní kukátko
DPM (damp proof membrane) hydroizolační fólie
drill vrtačka
drill bit vrták
dry suchý
drywall sádrokarton
fire rated foam požárně odolná pěna
float plováček (ve wc,..)
floor podlaha, podlaží
flush spláchnout
foam pěna
foot stopa
force síla
frame rám
garden zahrada
glass-fiber skelná vata
glazing zasklení
glue lepidlo
goggles ochranné brýle
gravel štěrk
gravity gravitace, přitažlivost
gutter okap
gypsum board sádrokarton
hammer kladivo
hardcore drť (cihly, štěrk, beton,.. pod základy)
hinge panty (dveře, skříň)
hole díra
humidity vlhkost (vzduchu)
inch palec
insulation izolace
irrigate zavlažovat
knife nůž
leak protékat
level vodováha
lintel překlad
lock zámek
manhole revizní šachta
MDF MDF deska
mesh síť, síťka (ocelová výztuž,..)
metal kov
moment of intertia moment setrvačnosti
mortar malta
nail hřebík, přibít
overflow přepad vody (dřez, jezero..)
paint barva
paintbrush malířský štětec
pebble oblázky
pick-axe krumpáč
pipe trubka
plaster board sádrokarton
plumb bob závaží olovnice
plumb line olovnice (provázek)
plumber instalatér
plywood dřevovláknitá deska
pressure tlak
reinforcement výztuž
rock skála
sand písek
saw pila
scissors nůžky
scraper škrabka
screw šroub
screwdriver šroubovák
section řez
shaft šachta
shape tvar
sink dřez
sink plunger zvon na čištění potrubí dřezu/vany
soak away vsakovací nádrž (drenážní)
solar gravity přitažlivost slunce
spanner klíč (instalatérský,..)
steam stripper napařovačka (např. na tapety)
steel rod ocelový prut (výztuž)
stone kámen
sweep zametat
tap kohoutek
tape measure metr na měření
tile kachlička, dlaždice
tiling dlažba
timber dřevo, stavební dřevo
tubular trap pachová uzávěrka (u tvar)
undercoat základová barva
Venedian blinds žaluzie např. hliníkové, plastové
verdigris zelenka na mědi .. zoxidovaná měď
wallpaper tapeta
water voda
wedge klín
wet mokrý, vlhký
window okno
woodworm červotoč
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Vloženo: 14.05.2008 19:51
Přečteno:2657
Autor: David Mizera

Hlasů: 0 Hodnocení(jako ve škole): nehlasováno
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář