Assembler - definice pro systémové nástroje

Kategorie >>Programování>> Assembler - definice pro systémové nástroje


;pause           macro             ;ceka na stisk klavesy
;initmouse       macro
;mouseCursorOn   macro
;mouseCursorOff  macro
;startMOUSE      PROC              ;init mouse + cursor mouse ON
;mouse_stat      macro mx,my,buttons
;
;
;beep            PROC    NEAR
;delayP          Proc               ;milisekundy ulozene  v promenne DX
;delay           Macro   milisek
;
;

;--------------------------------------------
pause macro        ;ceka na stisk klavesy
    xor ah,ah
    int 16h
endm

;--------------------------------------------
initmouse macro
    xor ax,ax
    int 33h     ;ax=ffffh,ovladac ok, ax=0 neni ovladac mysi
endm

;--------------------------------------------
mouseCursorOn macro
    mov ax,1
    int 33h
endm

;--------------------------------------------
mouseCursorOff macro
    mov ax,2
    int 33h
endm


;__________________________________________________________________
startMOUSE PROC near
pushA
        initmouse
        cmp ax, 0fffh
    jnz faklabrejle     ;mys nepojede fakla sTARAa mama
        mousecursorOn
    faklabrejle:
    popA
ret
Startmouse endP
;__________________________________________________________________
mouse_stat    macro mx,my,buttons
     mov ax,3
     int 33h
     mov mx,cx
     mov my,dx
     mov buttons,bx
endm


;__________________________________________________________________
SET_m_xy      macro mx,my
     mov ax,4

     mov cx,mx
     mov dx,my
          int 33h

endm

;--------------------------------------------
beep PROC NEAR
        pushA
        in al, 61h
        or al, 3
        out 61h, al
        mov al, 0b6h
        out 43h, al
        mov al, 40h
        out 42h, al
        mov al, 02h
        out 42h, al
        mov cx, 100
p_sm1:        mov ax, 0FFFFh
p_sm0:        dec ax
        NOP    ;kvuli casovaci, aby se to nesralo prilis castyma prerusenima
        NOP
        NOP
        jnz p_sm0
        loop p_sm1
        in al, 61h
        and al, 0fch
        out 61h, al
        popA
        RET
beep ENDP


;--------------------------------------------

;*************** POZOR JESTE SEM TAM HAZE CHYBY, ASI PREDELAT

delayP     Proc  NEAR;milisekundy ulozene  v DX
     ;v dx milis.
        MOV AH,00h            ;cti hodiny od resetu
        int 1ah            ;->v dx je nizsi pocet taktu (18.2 / s)

        xor dx,dx
        MOV ax,ms               ;nahravam jiz ulozene milisekundy

        mov bx,55
        div bx            ;ax = milisekund/55 .. tj pocet taktu co pockat
        add pom_cas,ax        ;zkontrolovat zda nemuze generovat OF .. ono to nevadi, pac
                    ;kdyz to pretece , tak to vlastne jede.. snad se to nevysere
     otockaloop:
        int 1ah
        NOP
        NOP     ;abych to preruseni prilis nepredrel
        NOP
        cmp dx,pom_cas
      jae vyskockaloop            ;pokud vetsi nebo rovno casu, na kterej cekam.. konec
      jmp otockaloop
    vyskockaloop:

     RET
DELAYP    EndPdelay Macro    milisek

 pusha             ;Save registers
    mov ms,milisek
    call DelayP
 popa             ;Restore registers
endM


Vloženo: 12.03.2011 13:03
Přečteno:2334
Autor: David Mizera

Hlasů: 0 Hodnocení(jako ve škole): nehlasováno
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář