Zavedení jízdy vpravo v České Republice v r. 1939

Kategorie >>Zákony a normy>> Zavedení jízdy vpravo v České Republice v r. 1939


VYHLÁŠKA


o zavedení jízdy vpravo, vydaná na podkladě předpisů čl. 2 a 3 odst. 1 zák. ze dne 14. července 1927, čís. 125 Sb. z a n. o organisaci politické správy.


Počínaje


dnem 26. března 1939


od 3. hod. ranní


zavádí se na veřejných komunikacích v obvodu Velké Prahy


jízda vpravo.


Důsledkem toho pozbývají platnosti, pokud se týče mění se tato ustanovení uličního a jízdního řádu pro hlav. město Prahu ze dne 2. srpna 1931 čís. 9001 pres.: § 7, odst. 1 a 4 o jízdě vlevo, § 8, odst. 1 až 3, § 9, odst. 3, § 10, odst. 4, § 11, odst. 1 až 3 o předjížděni, § 12, odst. 1 o zahýbáni a § 55, odst. 2, 4, 6 o chůzi.


Tato ustanoveni se přizpůsobuji zásadě jízdy a chůze vpravo a proto se nařizuje zejména:


 
  1. Při dopravě jest používati pravé strany jízdní dráhy ve směru jízdy a vpravo se vyhýbati.
  2. Předjížděti jest dovoleno jen vlevo.
  3. Zahýbání do prava provádí se malým, zahýbání do leva velkým obloukem. Tak zv. „řezání“ křižovatek bude přísně stíháno.
  4. Vozidla všech druhů, která používají mostů Palackého, Karlova a Štefánikova, musí jeti v jedné řadě a to v pravé části jízdní dráhy.
  5. Na křižovatkách a uličních vyústěních mají přednost vozidla přijíždějící hlavní ulici, na křižovatkách ulic stejného druhu mají přednost motorisovaná vozidla (elektrická dráha a motorová vozidla) před jinými vozidly, při vozidlech stejného druhu mají přednost vozidla, přijíždějící s pravé strany (zásada pravé ruky).Za hlavní ulice se prohlašují: výpadní silnice a ulice, jimiž projíždějí elektrická dráha, autobusy a troleybusy, dále všechny ulice, které postupně budou označeny jako hlavní zvláštními značkami.
  6. Chodci se musí pohybovali v pravé části chodníku ve směru chůze a vpravo se vyhýbati.Na mostech Palackého, Karlově, Štetánikově a na lávce železničního viaduktu, spojujícího Rašínovo nábřeží s hořejším nábřežím na Smíchově, nutno choditi výhradně po levém chodníku.
  7. Do jízdní dráhy smí chodec vstoupiti jen při přecházení. Při tom jest dbáti co největší opatrnosti a přecházeti co nejrychleji. V místech, kde jsou vyznačeny uliční přechody, nutno přecházeti jen po těchto přechodech, a to v pravé jejich části. Znamení dopravní stráže a světelných návěstí musí byli vždy dbáno.  8. Rychlost jízdy motorových vozidel musí býti zejména v prvních dnech přeměny směru jízdy co nejvíce zmirnéna. To platí především o jízdě na křižovatkách, při zahýbání, u škol a pod.Neuposlechnuti a nedbáni těchto předpisů bude trestáno tresty na penězích od 10 do 5.000 K nebo na svobodě od 12 hodin do 14 dnů.Policejní ředitelství v Praze očekává, že řidiči vozidel i chodci splní svědomitě a ukázněně všechna zde obsažená ustanoveni a přispějí zvyšenou opatrností nejen k zamezení dopravních nehod, nýbrž i ke své vlastní bezpečnosti. Současně pak očekává policejní ředitelství, že všech pokynů bezpečnostních orgánů bude bezpodmínečně uposlechnuto.


 


Policejní ředitelství v Praze


dne 24. března 1939.


Policejní president:


CHARVÁT v.r.


Vloženo: 15.04.2011 00:45
Přečteno:3497
Autor: David Mizera

Hlasů: 1 Hodnocení(jako ve škole): 1
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář