Mitochondrie

Kategorie >>Věda a technika>> Mitochondrie


Mitochondrie semiautonomní organela, což je buňečná organela, která pravděpodobně
vznikla na základě symbiózy mezi organismy eukariotickými (tj. buňky s samostatným
jádrem:prvoci) a prokariotickými (jednodušší buňky). V buňce je většinou mnoho set
až mnoho tisíc mitochondrií, které využívá buňka k buňečným pochodům týkajících se
přeměn energie a dýchání. Energie se přeměňuje z ATP (adenositrifosfát C10H16N5O13P3)
na ADP (adenosindifosfát) a na AMP (adenosinmonofosfát) a zpětně.
ATO je velmi důležitá látka v živých organismech, která má na starosti přenosy energie
pomocí makroergické vazby mezi druhým a třetím fosfátem.
Mitochodndrie je kryta dvěmi membránami - vnější hladká a vnitřní zvlněná. Zvlnění
vnitřní membrány vytváří tzv. kristy, které plní díky svému tvaru důležitou funkci
v procesu dýchání (výměny energie), díky této membráně nemůže přecházet energie nikam,
než zůstat v kristách. Na povrchu kryst se nalézají enzymové komplexy, které zapřičiňují
toto dýchání.

Obrázek Obrázek
Vloženo: 04.12.2006 18:55
Přečteno:3844
Autor: David Mizera

Hlasů: 4 Hodnocení(jako ve škole): 1.75
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář