Zatížení sněhem, mapa sněhových oblastí

Kategorie >>Věda a technika>> Zatížení sněhem, mapa sněhových oblastí


Nedávno byla změněna norma ČSN EN 1991-1-3-2005/Z1:2006, jako reakce na sněhové podmínky minulé zimy. Mapa je nyní rozdělena do 8 oblastí. Oblast I. koef. charakteristické zatížení sn = 0,7 kN/m2. Oblast II. koef. charakteristické zatížení sn = 1,0 kN/m2. Oblast III. koef. charakteristické zatížení sn = 1,5 kN/m2. Oblast IV. koef. charakteristické zatížení sn = 2,0 kN/m2. Oblast V. koef. charakteristické zatížení sn = 2,5 kN/m2. Oblast VI. koef. charakteristické zatížení sn = 3,0 kN/m2. Oblast VII. koef. charakteristické zatížení sn = 4,0 kN/m2. Oblast VIII.koef. charakteristick0 zatížení sn > 4,0 kN/m2. Přičemž o oblObrázekasti VIII. informuje Český hydrometeorologický ústav. Dle platných norem se určí návrhové nahodilé zatížení jako : sd = sk . gama f = sk . 1,35 sk = sn . ce . ct . mi kde ce je součinitel expozice (většinou = 1,0), ct je součinitel zohledňující prostup tepla střechou (většinou = 1,0), mi je součinitel tvaru střechy.

Souvisejicí články
Formáty výkresů, listů, A0, A1, A2, A3, A4, dle ČSN EN ISO 5457Rozměry dle ČSN EN ISO 5457
Doporučené rozměry schodišťových stupňůPodle druhu a účelu budovy, ČSN 73 4130
Minimální podchodová výška schodištěDle platných norem ČSN.
Vloženo: 27.02.2007 15:14
Přečteno:15279
Autor: David Mizera

Hlasů: 27 Hodnocení(jako ve škole): 2
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář