Délka série kontra laktát ve svalech.

Kategorie >>Posilování>> Délka série kontra laktát ve svalech.


 

Silové sporty - anaerobní aktivita.

 

Dobře odvedený silový tréning neznamená vždy nutně značně namožené svaly, tj. svaly zakyselené laktátem (sůl kyseliny mléčné).

Délka fyzické zátěže v anaerobním režimu výrazňe ovlivňuje schopnost trénovat silové sporty. Při tréningu silovém je počet opakování dosti omezující z hlediska dosažení maximálních silových výkonů, jak bude vysvětleno později.

 

O délce série

 

Jediným zdrojem energie v organismech je ATP (někdy i ADP, který se přemění na AMP). Ve svalech je obsaženo určité množství ATP, které je okamžitě k dispozici jako nosič energie.Při započetí fyzické práce se ATP přeměňuje na ADP za dodání energie ke kontrakci svalových vláken, při reakci vzniká volnéhý fosforu (P). Rezervy ATP ve svalech postačí na dobu kolem 5 vteřin.

 

Kreatifosfát (fosfokreatin) ve svalech slouží jako zdroj energie, rozštěpením na fosfor, kreatin a energii je tento fosfor zpětně navázán na ADP a vzniká tak ATP, který je opět použitelný pro svalovou kontrakci. Celý tento proces je limitován dostupným množstvím kreatinfosfátu ve svalu, tj. ideální pro nízké počty opakování a ne maratony, ať už s činkou či krumpáčem... Tento proces trvá opět jen několk vteřin - dle způsobu zatížení, při sprintu 10 s, při posilování pouze pár opakování dle užité váhy (maximální váha - 1 opakování, dynamické série do 4-5 opakování).

 

Při vyčerpání zásob kreatifosfátu dochází k anaerobní glykolýze, při které se glukóza, ve formě svalového glykogenu, přeměňuje na kyselinu mléčnou a ATP, které je opět využito ke svalové kontrakci. Nevýhodou tohoto procesu je velmi rychlé zakyselení svalů a tím pádem snížení silového výkonu. Anaerobní glykolýza pracuje narozdíl od aerobní glykolýzy velmi nehospodárně se zásobami svalového glykogenu, který je odčerpáván velmi rychle, přičemž ukládání glykogenu do svalu je proces velmi pomalý.

 

Ač to sem nepatří - aerobní glykolýza štěpí glykogen pouze na neškodné látky - CO2, H2O a ATP. Jedná se o hospodárný proces, který končí až odčerpáním svalového glykogenu, pokud není přijímana podpůrná suplementace, jako např. energetické nápoje.

 

 

Odbourání laktátu.

 

 

Běžný člověk odbourává laktát za klidu rychlostí 0,3 mmol/l za minutu a trénovaný vytrvalec 0,5 mmol/l za minutu. Maximální množství laktátu může stoupnout na 25 mmol/l, přičemž trénovaný vytrvalec dosahuje nižších koncentrací laktátu a špičkový světový vytrvalec dosahuje při maximálním zatížení koncentrace kolem 7 mmol/l v krvi.

 

 

Vysvětlivky.

 

 

ATP - adenozin trifosfát

ADP - adenozin difosfát

AMP - adenozin monofosfát

 

 

Zdroje

http://www.pazicky.cz/uvod.html

http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookATP.html


Vloženo: 12.11.2007 17:19
Přečteno:3843
Autor: David Mizera

Hlasů: 3 Hodnocení(jako ve škole): 2
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář