Tahák Nauka o budovách 51, NB 51, NB 50

Kategorie >>Věda a technika>> Tahák Nauka o budovách 51, NB 51, NB 50URBANISTICKÉ FORMY ZS A SOUBORŮ


a) Hos. příslušící rod. domkům min. 800 m2


b) statek usedlost ve vesnici < 20 ha


c) rod. farma mimo vesnici 20 – 100 ha


-soustředí se na 1 druh výrobku


-využívá agroturistiku


d)střediska živ. a rost. výroby


-veterinární zařízení


-mech. střediska


UMÍSTĚNÍ STAVENIŠTĚ


1)přírodní podmínky – nezamokřená, chráněná před větry, část neosluněná, nízká HPV


napojení na komunikace a okolnípozemky – nejvýše kom. III. třídy


pro střediska nad 100 ha – dopr. vzdál 2,5-3km


- pro střediska od 20 – 100 ha – do 1,5km


- usedlosti do 20 ha – do 1km


2)ochranné vzdálenosti


- pásmo hyg. ochrany – vzdálenost dle zvířat a technologie


- pásmo veterinární ochr. – vzdálenost mezi 2 středisky s chovem zvířat


- vodohosp. ochr. pásma – ochrana pitné vody


- ochr. pásmo veřejných komunikací, lesa, kulturních a přír. památek


- ochr. pásmo čistíren odpadních vod


napojení na ing. sítě


- voda – napojení na obecný vodovod


- kanalizace - splaškové vody


- obecní kanalizace do 200


4)ochr. zeměď. půdního fondu


- zem. půda – I. – IV. bonitní třída


- nestavět v nejvyšších 2 třídách, na pozemcích, do kterých se investovalo


DOPRAVA A MANIPULACE V HS


doprava – 1) vnitroobjektová 2) mimoobjektová 3) kombinovaná


prostředky – 1)mobilní 2) pevně zabudované


uvnitř střediska max. rychlost 15 km/hod


HYGIENA PRÁCE A VET. OCHRANA ZVÍŘAT


VO – zamezit přenosu nákazy zvenčí – vet. filtry (obr.1)


ARCHITEKTURA A ÚPRAVA PROSTŘEDÍ


hodně zeleně – ochrana před větrem, oddělující funkce(zápach), estetická


durhy zeleně – 1) vysoké stromy, 2) nízké keře, 3) travnaté plochy


STÁJE A ZAŘÍZENÍ PRO HOSPOD. ZVÍŘATA


CHOV SKOTU


- mlékaření, odchov telat (na odchov a na výkrm), výkrm


technologické linky


a) doprava krmiva a steliva – krmný vůz – když se stele, nesmí být zvířata


b) odklid výkalů – slamnatý hnůj + močůvka – stacionární způsob – shrnovací lopata kejda – shrnovací lopata x hydromech. způsob (obr.8)


USTÁJENÍ DOJNIC


- mléko, telata, maso, kůže


ustájení


– volné


- boxové – s odpočinkovými boxy


- s kombinovanými boxy


-kotcové


- ploché kotce se sníženým kalištěm


- hluboká podestýlka


- vazné – 1) krátké 2) střední 3) dlouhé stání


- kombinované - fixační boxy (krmení + odpočinek v jednom)


dojení a ošetření mléka


- ustájení volné – dojírny – 1)rybinová 2) tandemová 3) rotační – nejvýhodnější


- ustájení vazné – pojízdné dojící automaty (pomalé – pro 2 dojnice)


- navazující prostory – mléčnice – schlazení mléka na 5°C


- přeprava – malé tanky – 1000 l


- ležaté tanky – 5 – 10 000 l


USTÁJENÍ TELAT


0 – 14 dní – u matky – klece nebo boudy


6 – 10 týdnů – mléčná výživa – ploché přistýlané klece


do 6 měs. – rostl. výživa - ploché přistýlané klece (obr.2)


ODCHOV JALOVIC


I. 7 – 11. měs II. 12 - 15. měs III. 16 - 18 měs. IV. 18 – 20 měs.


stáje pro jalovice musí být zpevněné výběhy ze stáje


VÝKRM BÝČKŮ


I. 7 – 10 měs. II. 11 – 14 měs. III. 15 - 18. měs.


- ustájení - celoroštové kotce nebo ploché kotce bez přistýlky


- hl. podestýlka – u adaptací


USTÁJENÍ PRASAT


chov - šlechtitelský


- rozmnožovací


- užitkový – zpracování na maso, kůži a štětiny


výkrm prasat - turnusový systém


- skupiny - kotce


kotce a) dělené s pevným ložem a rošt. kalištěm


b) celoroštové


c) hl. podestýlka


krmení 1) suché krmné směsi 2) vlhké krmení 3) mokré (obr.3)


USTÁJENÍ OVCÍ


- bahnice – matka + jehně


kotce - s hlub. podestýlkou – čistí se 1x za 3-4 měs – do výšky 0,6 m


- celoroštové


dojírny – platforma x tunel


dojení - ruční


- mobilní dojírny


- stacionární dojírny


beraninec – na 300 ovcí 6 – 8 beranů


stáje na výkrm jehňat - 1)pastevní, 2)polointenzivní, 3)intenzivní


salaše - 1) mobilní 2) stálé – s podestýlkou- celoroštové


USTÁJENÍ KONÍ


koně - 1) tažné 2) sportovní 3) plemenné


ustájení – vazné T,P


- boxové S


- volné T


jízdárna – 22 x 60 m


USTÁJENÍ NOSNIC


haly – oddělení na podestýlce a roštech


klecový odchov (obr.5) – oddělení max. 300 ks


5 nosnic / m2


klecové baterie – dopravníky pro krmivo po celé délce


ventilace, jinak chcípnou (obr.6)


na podestýlce - 80kuřat/m2 – el. kvočna


- po 14 dnech – 20 kuřat/m2


- výkrm 8 týdnů


- krmivo + křemičitá drť pro trávení


- hala se vyklízí najednou, 2 měsícní cyklus


SKLADY KRMIVA A STELIVA A ODPADŮ


USKLADNĚNÍ SENA


1)polní kolna 2) půdní sklad 3) stodola 4) halový seník 5)věžový senik (obr.7 polní kolna)


USKLADNĚNÍ SLÁMY


1polní kolna 2) půdní sklad 3) stodola 4) halový seník 5)věžový 6) stoh


SKLADOVÁNÍ SILÁŽE


siláž – bílkovinná – jetel, vojtěška


- uhlohydrátová – kukuřice a řepný chrast


sklady – 1) plato 2) žlab 3) vak 4) věž (obr. 9,10 plato, vak)


siláž -  6 m, h = 8,5 – 9 m


HNOJIŠTĚ A JÍMKY


slamnatý hnůj + močůvka – hnojiště + jímka


kejda – jímka – nadzemní x podzemní


hnojiště - obdélníkové


- segmentové


- kapacita – 6 měsíců


- výška hnoje 3 m


SKLADOVÁNÍ OBILÍ


obilí – potravina, krmivo, osivo


skadování - 14% vlhkosti zrna


- 12°C


- min. osvětlení a větrání


sklad – horizontální


- půdní sklad


- vícepodlažní sýpka


- haly


- vertikální


- sila


SKLADOVÁNÍ BRAMBOR


brambory – potravina, průmyslové brambory – lihovary, škrobárny, krmné, sadba


skladování- stejné + sadba se musí předklíčit


- rel. vlhkost hlíz 85 – 95 %


- nutná tma


- dokonalé větrání


- 2 – 6°C


bramborová linka - hrubé třídění


- ruční třídění


sklady – boxové x paletové


max. výška pádu – na beton 30 cm


- na brambory – 60 cm


předklíčovna sadbových br. – teplota se postupně zvedá na 16°C - osvětlení


SKLADY OVOCE A ZELENINY


2 – 10°C,85 % vlhkosti ,větrání


sklady- nechlazené – krátkodobé- na paletách – max. 6 palet na sebe


- chlazené – kvalitní- na hromadách – manipulace na hovno


- řízená atmosféra – nejlepší, skladování v CO2 – zpomalení zrání


KONSTRUKCE ZEMĚDĚLSKÝCH STAVEB


- ŽB, ocel, dřevo, kombinace, speciální


Požadavky na kční systém


montážní způsob


rychlost


odolnost proti stájovému a skladovému prostředí


odolnost proti ohni


snadná údržba


ekonomie výstavby


možnost vícelodních sestav


architektura


Požadavky na obvodové kce


ochrana proti povětrnosti


tepelná pohoda pro zvířata


Stájové podlahy- plné


- stájové


- ploché kaliště


- roštové


- stájové komunikace


- roštové kaliště


- celoroštové kotce


- podroštové kanály


- jímkové


vykrmováním


- krmné žlaby


- krmné chodby


Osvětlení - přirozené x umělé (obr.12)


Větrání- přirozené x umělé (obr.13)


teplota – min, optimální, maximální


relativní vlhkost – max. a opt.


rychlost proudění vzduchu


odvod CO2 – oxid uhličitý :o), NH3 - čpavek, H2S - sirovodík


výparník pro větrání stáje (obr.14)


stěrbinové větrání (obr.15)


REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH STAVEB


hlediska - urbanistické


- technologické


- kční


- architektonické


 Souvisejicí články
Tahák Matematika 20-dvojný,trojný,křivkový integrál,MNČ,interpolace, lin.operátoKřivkové integrály, Greenova věta, integrály, lineární operátory, interpolace
Tahák Fyzika 20 - hydromechanika, termodynamikaTeplotní roztažnost, vedení tepla, cykly...
Tahák Zkušebnictví, nauka o materiálechFakulta stavební VUT, ČVUT
Vloženo: 03.07.2009 12:57
Přečteno:3714
Autor: David Mizera

Hlasů: 0 Hodnocení(jako ve škole): nehlasováno
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář