Ústřední čistírna odpadních vod v Praze

Kategorie >>Různé>> Ústřední čistírna odpadních vod v Praze


Kontakt:


Ústřední čistírna odpadních vod v Praze


Papírenská 6,


Praha 6, 160 00.


 


691_cisticka_vod_pha_04.jpg


 


Pár zajímavých informací :


Ústřední čistírna odpadních vod v Praze je součástí akciové společnosti Pražské vodovody a kanalizace. Většina odpadních vod Prahy - 94% se čístí zde, na Císařské louce v Trójské kotlině.


Materiál z čističky se dále používá pro výrobu kompostů v zemědělství (kal, odpadní písek, shrabky).


Projektovaná kapacita je 7m3/s odpadních vod, přičemž dnešní přítok odpadních vod do čističky se pohybuje kolem 5m3/s.


ÚČOV je mechanicko-biologická čistírna,odstraňuje uhlíkové znečištění, částečně nitrifikuje amoniakální dusík.


Chemická vsuvka - nitrifikace amoniakálního dusíku funguje na principu - oxidace amoniaku NH3-přes dusitany NO2- na dusičnany NO3-.


Rovnice vypadají takto :  1. nitritace: NH3 + O2 → NO2 + 3H+ + 2e

  2. nitratace: NO2 + H2O → NO3 + 2H+ + 2e


Fosfor z vody se odstraňuje srážením železitými solemi.


 


Mechanické čištění funguje na principu sestavy lapačů štěrku, česlí, provzdušňovaného lapáku písku, sedimentačních nádrží, aktivašní nádrže s jemnobublinými aerátory (zavzdušňovače), dosazovacích nádrží a regenerační nádrže přebytečného kalu.


Tento kal je dále zpracováván - smíšen s primárním kalem a v mezofilních dvoustupňových nádržích ponechán proběhnout biologickým procesem - vyhnít. Při tomto biologickém procesu hnití - tj. proces rozkladu organických látek bez přístupu kyslíku vznikají bioplyny - zejména methan(CH4), sirovodík(H2S) a čpavek(NH3) (surovina pro výrobu např. tepla).Po odvodnění kalu je zpracován pro zemědělskou výrobu v našem socialistickém zemědělství a to vše za souhlasu ÚV KSČ:)


691_cisticka_vod_pha_01.jpg


.691_cisticka_vod_pha_02.jpg


691_cisticka_vod_pha_03.jpgSouvisejicí články
Kovařský rybník, Šeberov, okolí Prahy
Čouda na Slávii při Všesokolském Sletu 2012
Legalizace marihuany * Million Marihuana March 2012
Spořilovská ulice
Harmonikář za peníze v metru Praha
Bouřka nad Spořilovem
Vyšehradský železniční most přes Vltavu, Praha
Foto havárie tramvaje s autem v Nuslích v Praze
Hovno na Hamru, Praha
Vykradení stavebních prostor VFN Praha
Socha na Vyšehradě
Pohled na balkóny v nejmenované ulici na Spořilověpapparazzi
Poezie na zdi kousek pod I.P.Pavlova
Foto Pankrác v noci
Pár fotek hodin na pouličních lampách
Pohled ze Spořilova na noční Prahu
Stromky na Spořilově a přilehlém Hamru3 fotečky
Tančící dům a Jiráskův most po západu slunce.
Přejmenování Edenu na Synot Tipa ArenuFoto
Fotky stromů na Hamru, Praha
Pohled ze střechy I. lékařské fakulty na Prahu
Praha v noci - z Michelského kopceNuselský most, Hrad,..
Schwarzenberský palác (Lobkovický palác)Historie a foto
Spořilov v Praze, pohled na ošklivou silnic.Návrat z UK
Vloženo: 19.06.2011 20:38
Přečteno:4163
Autor: David Mizera

Hlasů: 1 Hodnocení(jako ve škole): 1
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář