Potvrzení o úhradě finanční částky v hotovosti

Kategorie >>Zákony a normy>> Potvrzení o úhradě finanční částky v hotovosti


 


 


 


Potvrzení o úhradě finanční částky v hotovosti.


 


 


 


Tímto potvrzuji, že byla uhrazena částka ve výši .......... Kč (slovy: ..............................) k rukám ........ ......................., na úhradu ..........................................


 


 


 


 


 


 


 


 


 


V ............ dne ..........................


 


 


 


předal


 


 


.......................................


 


převzal


 


 


.......................................


 Souvisejicí články
Morseova abeceda
SMLOUVA O PŮJČCE A O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY
Smlouva o nájmu bytu, vzor 2
666
Veřejná prostranství v Praze, kde se nesmí pít.Nesmyslná vyhláška omezující svobodu.
Příloha č. 2 k Jednacímu řádu Poslanecké sněmovnyZ vládního portálu
Zákon č. 90/1995 Sb. ze dne 19. dubna 1995 o jednacím řádu Poslanecké sněmovnyve znění zákona č. 47/2000 Sb., 39/2001 Sb., 78/2002 Sb., 192/2002 Sb., 282/2004 Sb., 359/2004 Sb., 482/2004 Sb., 167/2005 Sb. a 205/2006 Sb.
Ústava České republikyZ vládního portálu
LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBODZ vládního portálu
Vloženo: 16.06.2012 00:52
Přečteno:71168
Autor: dm

Hlasů: 38 Hodnocení(jako ve škole): 1.53
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář