Test - Stavební materiály

Kategorie >>Různé>> Test - Stavební materiály


Tak nějak by to mohlo být trochu dobře


 


1.Tři základní řezy dřevem jsou

a) příčný, radiální, tangenciální                
    
2.Smrk je z hlediska tvrdosti dřevina
a) velmi měkká
                        
3.Dřevěný průřez 40x60 mm nazýváme
a)
b) fošna
c)                             
4.Ocel
a) se vyrábí ze surového železa                
b)
c) má menší obsah uhlíku než 1,7%            
d) se vyrábí v kyslíkových konvertorech        
5.Surové železo
a) se vyrábí ze železné rudy, koksu a vápence        
b)
c) se vyrábí ve vysokých pecích            
d)
6.Mez kluzu je takové napětí, při kterém
a)
b) se ocel trvale prodlouží                
c)
7.Pokovování oceli se provádí
a) galvanicky                        
            
8.Hliník
a) je součástí slitiny elektron                
b) je součástí slitiny dural                
c)
d) má hustotu 2 700 kg/m³                
Test: stavební materiály

Téma. Stavební sjklo,plasty, izolační materiály

Jméno:……………………………………………Body:………..Známka:………….

1.Základní surovinou pro výrobu skla je křemičitý písek a
     
      b) soda                                 
      c) vápenec                                
      
2.Ploché sklo se vyrábí
 
      a) tažením                                
    
      d) (lisováním )- válcováním
3.Desky ze skleněných vláken mají

      a) dobré tepelně izolační vlastnosti                
      c) dobré zvukově izolační vlastnosti                

4.Působením tepla
      a) PVC změkne                            
     
5.Konstrukce s velkým tepelným odporem mají
      a) nízký součinitel prostupu tepla                
      
      d) dobré tepelně izolační vlastnosti                
6.Měrné teplo stavebních hmot
      a) ovlivňuje tepelně akumulační schopnost budovy        
      c) se zvětšuje se stoupající vlhkostí                
      
7.Dobrou tepelně izolační hmotou je
      a) čedičová vlna                            
      b) dřevo
      c) korek                                
     d) pěnový polystyrén                        
8.Kročejovou neprůzvučnost zlepšíme
    
      b) zvýšením plošné hmotnosti stropu
      c)
      d) plovoucí podlahou (+ vložení oddělené pružné vrstvy)
Test: Stavební materiály

Téma: Prefabrikace, nátěry, tmely, lepidla

Jméno:……………………………………Body:………..Známka:…………….

1.Prefabrikace betonových a železobetonových dílců
          
      c) zkracuje dobu výstavby                
      d) odstraňuje sezónnost stavebních prací        
2.Urychleného ztvrdnutí betonu lze dosáhnout
      a) teplem                            
      b) chemicky                        
      c) snížením množství vody

3.Transparentní nátěrová hmota
      a) je průhledná                        
     
4.Email
   
      b) je neprůhledný                        
      c) obsahuje pojivo a pigmenty                
     
5. Tuhý tmel
      
      b) neumožňuje vzájemný pohyb tmelených dílů        
      c) je trvale plastický
      
6.Lak
      a) obsahuje pojivo a rozpouštědlo            
      b) je průhledný                        
                        
      
7.Lepivý účinek u lepidel vzniká
      a) odpařením vody                    
      
      c) odpařením rozpouštědla                
      d) chemickou reakcí     - reaktivni lepidla                
8.Výhody lepení
     
      b) lze dosáhnout vodotěsnosti spojů            
     
      d) velká odolnost vůči vysokým teplotámSouvisejicí články
Chybný technologický postup při opravě fasády.
Proč nezaměstnávat Ukrajince a podobnou svoloč.
Turbo šrouby
Redukční ventil - regulace tlaku ze stoupaček
Plaster (multifinish) - jak natahovat lesklý strop
Test - Stavební materiály III
Test - Stavební materiály II
Postup a použití parozábrany pod sádrokarton v podkroví
Chybná pokládka hydroizolačních pásů na bázi asfaltuFocený špatný postup
Stupeň konzistence betonu
Detail návaznosti základu na dřevěný sloup
DMconstruction
Předávací protokol, vzor
Vylepšení tepelně izolační vlastnosti cihel PorothermPTH a perlit
Výpočet plochy spár ve zdi a objemu malty spar.Pomůcka pro urychlení práce
Značení hodnot požární odolnostiKritérium hodnocení požární bezpečnosti
Špatná aplikace nopové fólie
DM construction vizitky
Byt na Spořilově, rekonstrukce.. plán nového stavu v pdf
Stěhování stavebních buněk nákladním autem s hydraulickým ramenem
Statické zajištění samostatné fasádní zdi pro památkářeLondýn, pár fotek provedení
Mr Carpenter v akci neb jak nezatloukat hřebíkhumor
Vsakovací nádrž - soakawayElephant lane, London
Minimální spád ploché střechyDle normy ČSN 731901
Trial pits - odkrytí základů pro zjištění únosnosti.Fota postupu
Uzemnění měděného vodovoduDle EN, Anglie
Trvalé podepření rohu garáže stojkou bedněníLenost...
Schéma zapojení žárovky od rozvaděčeZapojení pomocí svorkovnice a vypínače.
Zapojení drátů do zásuvkyModrej, černej a zelenej vodič.
Polyuretanová tepelně izolační pěna 50 mmDesky 50mm tlusté
Jak mizici kopaj pařeznávod na život s pařezem
Začátek přístavby Elephant ln., LondonČást 1 přístavby k domku - exteriéry
Vloženo: 31.07.2011 08:20
Přečteno:5082
Autor: David Mizera

Hlasů: 4 Hodnocení(jako ve škole): 3.25
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář