Test - Stavební materiály III

Kategorie >>Různé>> Test - Stavební materiály III


Taky snad nějak ne tak zle ....


 1. Z čeho může být vyrobena krychle o straně 100 mm a hmotnosti 0,7 kg?
a) z tvrdého dřeva

2. Měrná hmotnost (hustota) látky činí 2 500 kg/m³. Jaká je pórovitost, jestliže krychle z této
    látky o straně 100 mm má hmotnost 2 kg?

a) 80 %

3. Při zkoušce hořlavosti byl úbytek hmotnosti zkušebního vzorku 90 %. Jedná se o stavební
    hmotu

a) lehce hořlavou C3, ubytek hm. >50%, Q>600

4. Žula patří mezi ,granit
a) hlubinné vyvřeliny

5. Písek (S) 2-0,02mm: hrubý 0,6-2mm, střední 0,2-0,6mm, jemný 0,06-0,02

a) jemnozrnná mechanická usazenina

6. Mramor je
a) krystalický vápenec
b) vhodný na obklady
c) vhodný na dlažby
d) přeměněná hornina
7. Písek je
a) 2-0,02mm
8. Štěrkodrť je

a) směs drceného drobného a hrubého kameniva frakce 0-8mm, 0-63mm


1. Bělninové obkládačky jsou
    b) vhodné jen pro vnitřní obklady
    c) glazované
2. Krytina z pálené tašky bobrovky kladené na řídké laťování se nazývá
    a) korunová
   
3. Cihelné stropní desky Hurdis se vkládají
    a) na ocelové nosníky I, U, IP,IPE nad 160mm
                 HEA nad 140mm
4. Příčkovky dutinové (duté cihly) jsou
    b) dvouděrové
5. Cihly děrované s vysokou hodnotou tepelného odporu se používají pro
    a) jednovrstvé obvodové zdivo
    b) komínové zdivo -ne, alespon nevim o tom, ze by se zdilo jinak, nez z prefa tvarovek (schiedel)
6. Cihly pálené plné se používají pro
    a) zdivo pilířů
   
7. Keramické suroviny jsou
a) keramické zeminy, ostřiva, lehčiva a taviva
b) jíly
c) hlíny
d) písky
8. Keramický střep je
a)   charakteristický znak keramických výrobků

b) slinutý, pokud má nasákavost nižší než 10%   - nm=1,5-3%
c) polohutný, pokud má nasákavost   nm=6-10%

1. Hydraulické pojivo
a) tuhne i pod vodou

2. Vápenný hydrát je
a) Ca(OH)2
b) hydroxid vápenatý
c) hašené vápno

3. Tuhnutí cementu po smísení s vodou

a) může nastat dříve než za 45 minut
b) musí skončit nejpozději za 12 hodin
4. Portlandský cement
a) je druh I (do 5% příměsí, min 95% portlandského slínku)


5. Cement CEM II 42,5 je

a) portlandský směsný S-LL, 69-79% p.slínku, 21-35% vysokopecní struska a vápenec, 0-5% doplňující složka

6. Hydratační teplo

a) vzniká během tuhnutí a tvrdnutí cementu
7. Nastavovaná malta obsahuje

a) vápno, cement a písek

8. Sanační malta

a) umožňuje ukládání škodlivých solí ve svých pórech
b) je vhodná na zdivo poškozené vlhkostí – na urcity cas, dokavad nenasaje soli a pak je potreba znova, takze lepe podrezat, nechat vyschnout a dat na par let sanacku, pak normalni omitku

1) Mezi výhody betonových konstrukcí patří:

a) pevnost v tlaku

2) Nevýhodné vlastnosti betonu jsou
           a)   pevnost vtahu

3) V betonové směsi ,navrhuje se bollomay kennedy vzorcem atp.
           a)   musí být min. 200 kg cementu/m3
4) V betonu je 400 kg cementu, vodní součinitel je 0,6 ,  vody je
        
           b)   w=v/c …. v=240 l
        
5) Beton vyrobený z Liaporu je
           a)   lehký
          
6) Polystyrenbeton má oproti hutnému betonu
     
           b)   nižší hmotnost
           c)   vyšší tepelně izolační schopnost
     
7) Autoklávované výrobky získají konečnou pevnost
     
           d)   v autoklávu
8) Současná vláknocementová krytina
           a)   je nehořlavá
           b)   neobsahuje azbest
     


1.Tři základní řezy dřevem jsou

b) příčný, radiální, tangenciální               

2.Dub je z hlediska tvrdosti dřevina
a)
b) velmi tvrdá (>1000MPa)
c)                        
3.Dřevěný průřez 60x60 mm nazýváme
a) hranolek
                       
4.Ocel
a) se vyrábí v elektrických pecích           

b) má menší obsah uhlíku než 1,7%           
c) se vyrábí v kyslíkových konvertorech       
5.Surové železo
a) se vyrábí ze železné rudy redukci oxidu zeleza (Fe2O3, FeO,Fe3O4), pomoci koksu ci CO

b) se vyrábí ve vysokých pecích           

6.Mez kluzu je takové napětí, při kterém

b) naroste trvalá deformace               

7.Pokovování oceli se provádí
a) galvanicky a chemicky                       

8.Hliník
a) je součástí slitiny elektron    (90%Mg, max10%Al)
b) je součástí slitiny dural (90-96%Al, 4-6% Cu,..)               

c) má hustotu 2 700 kg/m³               
Souvisejicí články
Chybný technologický postup při opravě fasády.
Proč nezaměstnávat Ukrajince a podobnou svoloč.
Turbo šrouby
Redukční ventil - regulace tlaku ze stoupaček
Plaster (multifinish) - jak natahovat lesklý strop
Test - Stavební materiály II
Test - Stavební materiály
Postup a použití parozábrany pod sádrokarton v podkroví
Chybná pokládka hydroizolačních pásů na bázi asfaltuFocený špatný postup
Stupeň konzistence betonu
Detail návaznosti základu na dřevěný sloup
DMconstruction
Předávací protokol, vzor
Vylepšení tepelně izolační vlastnosti cihel PorothermPTH a perlit
Výpočet plochy spár ve zdi a objemu malty spar.Pomůcka pro urychlení práce
Značení hodnot požární odolnostiKritérium hodnocení požární bezpečnosti
Špatná aplikace nopové fólie
DM construction vizitky
Byt na Spořilově, rekonstrukce.. plán nového stavu v pdf
Stěhování stavebních buněk nákladním autem s hydraulickým ramenem
Statické zajištění samostatné fasádní zdi pro památkářeLondýn, pár fotek provedení
Mr Carpenter v akci neb jak nezatloukat hřebíkhumor
Vsakovací nádrž - soakawayElephant lane, London
Minimální spád ploché střechyDle normy ČSN 731901
Trial pits - odkrytí základů pro zjištění únosnosti.Fota postupu
Uzemnění měděného vodovoduDle EN, Anglie
Trvalé podepření rohu garáže stojkou bedněníLenost...
Schéma zapojení žárovky od rozvaděčeZapojení pomocí svorkovnice a vypínače.
Zapojení drátů do zásuvkyModrej, černej a zelenej vodič.
Polyuretanová tepelně izolační pěna 50 mmDesky 50mm tlusté
Jak mizici kopaj pařeznávod na život s pařezem
Začátek přístavby Elephant ln., LondonČást 1 přístavby k domku - exteriéry
Vloženo: 19.01.2012 22:58
Přečteno:5767
Autor: dm

Hlasů: 0 Hodnocení(jako ve škole): nehlasováno
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář