Lekce Autocadu 7.

Kategorie >>Autocad>> Lekce Autocadu 7.


Bloky

Blok je jakákoliv skupina objektů, je tvořená čárami, kružnicemi, oblouky, plinami apod. Pro výkresy si můžete nadefinovat jako blok např. židle, kuchyňské sestavy, lidi, auta, šrouby, celé půdorysy - slepáky apod. Bloky by se měly používat pro zjednodušení a zrychlení práce s Autocadem. Další výhoda je, že si můžete nadefinovat celkově velmi složitej a promakanej blok a ten používat nadosmrti. V Autocadu 2007+ je možnost tvořit dynamické bloky, tj. bloky, které mohou měnit některé své vlastnosti, jako je např. šířka okna, výška dveří a zároveň zmenit případný popisek v závislosti na aktuální velikosti. (rovnou upozorňuju, že popisek se změní při refrešnutí obrazovky např. příkazem regen). 24. Utvoření bloku .. block (b) Absolutně jednoduše, a to příkazem block. Jinak též v meníčku draw-block-make. Vyskočí block definition tabulka, kde se zadá název bloku, nadefinuje se bod uchopení a poté bod vkládání bloku. A též je dobrý si nastavit bezrozměrné jednotky - unitless či milimetry. Stávalo se totiž, že pokud někdo má někdo nastaven výkres pro kreslení dejme tomu v palcích, blok, který vkládá v milemetrech mu automaticky změní rozměry na aktuální jednotky, tj. na palce- |Toto je dobré vědět při kreslení pro cizí firmu a buďto to využívat či používat unitless, kdy se nic nezmenčuje ani nezvětčuje. Normální čék si teda nastaví milimetry a nebo unitless (nestane se mu potom nešikovnost při práci v souboru acad, kterej nějakej astronom kreslil v astronomických jednotkách AU, že při vložení raketky ji ve výkresu musíme hledat elektronovým mikroskopem :). V Autocadu 2007 a výš je dobré zatrhnout behavior (chování bloku) - allow exploding, tj. rozbitelnost bloku zpět na jednotlivé čáry. Pokud toto není nastavené, je možné zpětně předefinovat blok a exploding zatrhnout, ale práce navíc. Ve slepácích bych ovšem rozbitelnost nezatrhával, pač profesanti jsou blbci a hnedka všechno rozbíjejí. Toto je základní způsob, jak se blok narodí. Existujou i jiný cesty a to třebas použití block editoru, vložení nakopírovaných objektů do schránky jako blok. Na co POZOR u bloků - zejména zájmena. Je potřeba uvážit, jestli je nutný mit objekty, ze kterých je složen blok, v různých hladinách než je hladina 0. Pokud jsou objekty, tvořící blok pouze v hladině 0, blok při vložení do obrázku přebírá vlastnosti aktuální hladiny. Takže při tisku má stejnou barvu i tloušťku, jako má hladina, kterou si pro daný blok nastavíme. Celej blok se dá například dát do netisknutelné hladiny a při tisku jej neuvidíme na papíře. Pokud by ovšem kterákoli část bloku byla v jiné hladině, než je nulka a zároveň by ta hladina byla tisknutelná, vytiskne se ta část bloku, co je tak blbě nastavená :). 25. Vložení bloku .. insert Po odmáčknutí insert či meníčka z horní lišty insert-block se objeví tabulka, která jako vždy nabízí pátero možností. - Jméno bloku, buď je možno přímo napsat či nalistovat tlačítkem browse. Po utvoření nového bloku se automaticky předvyplní aktuální blok ke vložení. - Bod vložení - insertion point nám umožňí definovat přesnou souřadnici v aktuální soustavě souřadnic. -Měřítko - scale umožní zdeformovat blok v dané ose souřadnic .. tj. pokud máme čtverec v kartézké soustavě souřadnic (oravoúhlé...) o straně Xa=2 cm, rovnoběžné s osou x a straně Yb=6 cm, rovnoběžné s osou y, pak při použití měřítek x=2 a y=0,5 bude Xa=4 cm a Yb=3cm. Měřítko je též možné měnit myší (zatržítko specify on screen). Při použití toho samého měřítka ve všech směrech, tj. x, y, z, se zatrhne odrážka Uniform scale. -Rotace - blok je možné vložit již zrotovaný, není nutné jej tedy později rotovat příkazem rotate. -Blok Unit nám říká, jaké používá blok jednotky (viz. výše) a -Odrážka Explode rozloží blok, pokud je rozložitelný (viz. výše) na jednotlivé elementy (podbloky). 26. Základní editace bloků Bedit Meníčko tools-block editor. Zde si můžete blok editovat, přiřadit dynamické vlastnosti, změnit bod vložení bloku (tj. souřadnice [0,0] v block editoru). Editaci block in place a další vychytávky v block editoru proberu někdy v budoucnosti, je toho hafo na několik lekcí. 27. Odstranění bloku ze souboru - Purge Příkaz purge čístí všeobecně výkres od různýho bordelu a sraček, jedena z nabídky k čištění jsou i nepoužité bloky v souboru. 28. Vložení bloku stejnýho jména Při insert bloku stejného jména z jednoho souboru do druhého se blok v druhém souboru nepřepíše, je nutné jej vložit s jiným jménem či jej nahradit blokem z prvního soubou, např. v block editoru.

Souvisejicí články
Katalog válcovaných profilů AutocadUčka, Lka, Ička
Katalog hladin pro Autocad.Přichystané hladiny TZB, statika, zařizováky, KP, ocel...
Lekce Autocadu 6.Spline křivky - vrstevnice.
Lekce Autocadu 5.Hrátky s myší, tlačítka apod.
Lekce Autocadu 4.Základní práce s hladinama.
Lekce Autocadu 3.Úprava a tvorba uživatelských příkazů.
Lekce Autocadu 2.Line, circle, rectangle, označování.
Lekce Autocadu 1.Nastavení prostředí.
Vloženo: 28.09.2007 20:42
Přečteno:4767
Autor: David Mizera

Hlasů: 3 Hodnocení(jako ve škole): 2
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář