Stručná historie města Jičína

Kategorie >>Jičín>> Stručná historie města Jičína


Přehled hlavních dat v historii Jičína 6. století příchod Slovanů, slovanská hradiště v Prachovských skalách a Češově po 1250 opevnění jičínské kotliny hrady Bradou a Velíšem 1291 královna Jitka držitelkou velíšského panství s osadou Starým Jičínem 1293 první zmínka o Jičíně jako královnině statku 1297-1304 založení města Jičína, přenesení městských práv ze Starého Jičína na nově vymezené místo 1302 Lev z Konecchlumí získává město Jičín společně s hradem Brada poč. 14. stol. stavba kaple sv. Jana Křt. na Koštofránku, první zděná stavba v Jičíně 1304-14 Jičín královským městem 1316 Jičín zastaven Janem Lucemburským Půtovi z Frýdlantu 1326 velíšské panství s městem Jičínem zastaveno Beneši z Vartemberka 1337 Jičín definitivně prodán Janem Lucemburským se souhlasem kralevice Karla Janu z Vartemberka 1348 listina Karla IV., podle níž město Jičín přechází v dědičný majetek Vartemberků kolem 1390 první velká zděná stavba kostela sv. Jakuba Většího 1416 Čeněk z Vartemberka prodal Jičínu práva měst královských 1437-52 město majetkem Haška z Valdštejna 1452 převzetí panství s městem Jičínem Jiřím z Poděbrad - potvrzení městských práv - udělení práva dvou výročních trhů 1480-88 pozdně gotická dostavba kostela sv. Jakuba Větš., přerušená husitskými válkami 1488-1607 Jičín majetkem Trčků z Lípy a stává se ústředním sídlem trčkovského panství po 1540 zahájení zděné pozdně gotické výstavby města 1550-78 nové opevnění města s třemi branami, Valdickou, Holínskou a Pražskou 1578 dokončení stavby Valdické brány po 1580 renesanční výstavba města 1589 velký požár města, osvobození od daní na dobu tří let 1605 Rudolf Trčka potvrzuje Jičínu všechna starší privilegia a dává městu právo cla a odúmrtí 1607-20 Jičín a Kumburské panství majetkem Smiřických 1608 stavba renesančního zámku 1620 spor o panství mezi Eliškou a Markétou Smiřických, zámek zčásti zničen výbuchem 1621 Albrecht z Valdštejna přejímá kumburské panství Smiřických 1623 na základě císařské rezoluce se město Jičín stává majetkem Albrechta z Valdštejna Albrecht z Valdštejna jmenován generalissimem císařských vojsk Jičín hlavním městem frýdlantského panství 1624 založení Nového Města jako čtvrti řemesel a zemědělců 1625 zahájení stavby knížecího zámku podle revidovaného projektu Andrea Spezzy 1627 zřízení vévodství frýdlantského, Jičín rezidenčním městem, založení mincovny v Jičíně Albrecht z Valdštejna vydává stavební řád pro výstavbu a přestavbu města stavba proboštského kostela sv. Jakuba Větš. podle návrhu Giovanniho Pieroniho projekt A. Spezzy na stavbu kartuziánského kláštera ve Valdicích a zahájení stavby 1628 stavba komplexu jezuitské koleje a gymnasia 1630 Nicolo Sebregondi vedoucím architektem jičínské stavební kanceláře Sebregondiho projekt letohrádku s lodžií 1633 urbanistický projekt přestavby města od N. Sebregondiho Albrecht z Valdštejna zbaven císařským patentem velení císařské armády 25.2.1634 Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna zavražděn v Chebu 1634 konfiskace statků Albrechta z Valdštejna 1635 držitelem Jičína Rudolf z Tiefenbachu 1635-48 vpády švédských vojsk do Jičína 1656 Jičín přechází dědictvím v majetek Jana Norberta Šternberka 1658 rozšíření jezuitské koleje 1661 dostavba hřbitovního kostela P. Marie de Sale 1681 velký požár města 1684 stavba jezuitského semináře a nemocnice od 1710 Jičín součástí panství Trauttmansdorfů 1745 vpád pruských vojsk 1767 velký požár města a jeho klasicistní přestavba 1784 Jičín krajským městem a sídlem úřadů a škol 1791 zřízení pravidelné pošty 1813 zahájena stavba císařských silnic v jičínském zámku schůzka zástupců protinapoleonské aliance od 1816 boření městských bran a hradeb 1829 obrozenecká činnost, vydávání krajanského listu jičínského po 1840 pozdně empírová přestavba města po 1850 plánovité rozšíření města o předměstí zřízení středních škol od 1860 zakládání pokrokových spolků 1861 vznik Krajinského muzea 1866 prusko-rakouská bitva u Jičína od 1870 rozvoj průmyslu 1871, 1888, 1904 železniční spoje s Hradcem Králové, Turnovem a Nymburkem 1919 postupné založení oblastní galerie 1920 vypracování zastavovacího plánu města 1930 regulační plán města ing, arch. Č. Musila 1934 Valdštejnská výstava 10.5.1945 osvobození Jičína Rudou armádou ustavení národních výborů 1956 historické město prohlášeno městskou památkovou rezervací 1958 vypracování směrného územního plánu 16.01.2006 - vytvoreni stranek www.mizici.com

Souvisejicí články
Foto Vyšehrad - hřbitov - Slavín
Hrad Okoř
St. Mary's - Bow Church and The Parish of St. Mary and Holy Trinity, BowHistorie malého významného kostela v Londýně
4. září 476 - konec Západořímské říšePoslední císař - dítě Romulus Augustus
1. srpna 1936Zahájení LOH v Berlíně
30. červenec 1419První pražská defenestrace
Významný rok 1979 MCMLXXIX.Nejdůležitější události.
Kopec Tábor a rozhlednafakta o kopci a nejkrásnější rozhledně v ČR
Hrad Veliš a Velišské panstvístručná historie a zajímavosti
Kopec Zebínčedičová kupa v blízkosti Jičína
Vloženo: 01.09.2006 00:58
Přečteno:3755
Autor: David Mizera

Hlasů: 12 Hodnocení(jako ve škole): 2.83
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář