Termíny a značky ocelových konstrukcí ČSN P ENV 1991-1-1

Kategorie >>Věda a technika>> Termíny a značky ocelových konstrukcí ČSN P ENV 1991-1-1


Amimořádné zatížení, plocha
E modul pružnosti
F zatížení, síla
G stálé zatížení, modul pružnosti ve smyku
I moment setrvačnosti
K součinitel tuhosi
M moment, ohybový moment
N normálová síla
Q nahodilé zatížení
R únosnost, reakce, pevnost
S vnitřní síly a momenty (s indexy d nebo k)
V posouvající síla
W průřezový modul
f

pevnost (materiálu)

h výška
i poloměr setrvačnosti, celé číslo
k součinitel
l (nebo L): délka, rozpětí, vzpěrná délka
q rovnoměrné spojité zatížení
r poloměr, poloměr zaoblení
ttloušťka
γparciální součinitel spolehlivosti, poměr
δprůhyb, přetvoření
εpoměrné přetvoření, poměr
λ štíhlostní poměr, poměr
ν součinitel příčného přetvoření (Poissonovo číslo)
ρ redukční součinitel, hustota
σ normálové napětí
τ smykové napětí

 

Spodní indexy značek:

d výpočtový, diagonální
eff účinný
el pružný
f pásnice, spojovací prostředek
pl plastický

 Souvisejicí články
Únosnost drátu - ocelového kruhového prutu v tahu.MSÚ (mezní stav únosnosti)
Hmotnost běžného metru betonářské oceli
Kari sítě 500S - výrobní progamHmotnosti, rozčlenění, info,..
Hmotnosti U profilů (běžný metr)U50 - U400
Hmotnosti I profilů (běžný metr)I80 - I360
Adekvátní EN oceli k českým vysokopevnostním ocelím
Výpočet únosnosti šroubů pro opláštění dle ENV 1993-1-3, excel.xls automatický výpočet
Ocelový vazník v dřevěném krovuMSU, MSP, uzavřený průřez třídy 1, ohyb
MSÚ oceli - Tah, prostý tlakPodmínka únosnosti
Nejmenší výšky koutových svarů ocelových konstrukcíJednovrstvé koutové svary
Součinitele materiálu γM pro ocel, třídy průřezů
Mez kluzu a pevnosti pro šroubyŠrouby 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9
Ocel - návrhové hodnoty materiálových konstantModul pružnosti, modul pružnosti ve smyku, koef. tepelné roztažnosti, objemová hmotnost, Poissonův součinitel
Pevnost konstrukční ocelify, fu
Vloženo: 26.12.2007 15:09
Přečteno:6272
Autor: David Mizera

Hlasů: 4 Hodnocení(jako ve škole): 3.25
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář