MSÚ oceli - Tah, prostý tlak

Kategorie >>Různé>> MSÚ oceli - Tah, prostý tlak


Tah

Podmínka:

Nsd ≤ Nt,Rd

Nsd ... působící tahová síla

Nt,Rd ... návrhová únosnost prutu v tahu (tense)

Únosnost prutu v tahu je menší z hodnost:

 

NPL,Rd = A. fyM0 únosnost průřezu
Nu,Rd = 0,9 . ANET.fUM2 únosnost průřezu oslabeného dírami

Prostý tlak

Podmínka osově tlačeného prutu:

Nsd ≤ Nc,Rd

Nsd ... působící osová tlaková síla

Únosnost prutu je menší z hodnost:

NPLObrázek,Rd = A. fyM0 
N0,Rd = AEff.fyM1 rozhoduje u průřezu třídy 4.

Při výpočtu s účinným průřezem je nutno přihlédnout i k možnému vzniku momentu

M = NSd . eN

vlivem posunu neutrální osy viz obrázek.Obrázek
Souvisejicí články
Únosnost drátu - ocelového kruhového prutu v tahu.MSÚ (mezní stav únosnosti)
Hmotnost běžného metru betonářské oceli
Kari sítě 500S - výrobní progamHmotnosti, rozčlenění, info,..
Hmotnosti U profilů (běžný metr)U50 - U400
Hmotnosti I profilů (běžný metr)I80 - I360
Adekvátní EN oceli k českým vysokopevnostním ocelím
Výpočet únosnosti šroubů pro opláštění dle ENV 1993-1-3, excel.xls automatický výpočet
Ocelový vazník v dřevěném krovuMSU, MSP, uzavřený průřez třídy 1, ohyb
Nejmenší výšky koutových svarů ocelových konstrukcíJednovrstvé koutové svary
Součinitele materiálu γM pro ocel, třídy průřezů
Termíny a značky ocelových konstrukcí ČSN P ENV 1991-1-1Užitečné info pro začátek v oceli
Mez kluzu a pevnosti pro šroubyŠrouby 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9
Ocel - návrhové hodnoty materiálových konstantModul pružnosti, modul pružnosti ve smyku, koef. tepelné roztažnosti, objemová hmotnost, Poissonův součinitel
Pevnost konstrukční ocelify, fu
Vloženo: 30.12.2007 02:23
Přečteno:10231
Autor: David Mizera

Hlasů: 12 Hodnocení(jako ve škole): 2.25
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář