Výpočet únosnosti šroubů pro opláštění dle ENV 1993-1-3, excel

Kategorie >>Věda a technika>> Výpočet únosnosti šroubů pro opláštění dle ENV 1993-1-3, excel


Stáhněte ZDE.


 


 


Takto to vypadá:


 


VÝPOČET ÚNOSNOSTI ŠROUBŮ PRO OPLÁŠTĚNÍ DLE ENV 1993-1-3

PRO VÝPOČET SE ZADÁVAJÍ POUZE ČERVENÉ HODNOTY
ŠROUBY NAMÁHANÉ SMYKEM

Únosnost v otlačení Fb,Rd [kN]Průměr Tloušťka tenčího Mez Tloušťka silnějšího gM2 Fb,Rd
šroubu trapéz. plechu pevnosti plechu
[kN]
[mm] t [mm] fu [Mpa] [mm]


5.5 0.75 390 2.50 1.30 2.60


Smyková únosnost šroubu Fv,Rd [kN] - informativní hodnotaPrůměr Minimální mez gM2 Fv,Rd - informativní hodnota


šroubu pevnosti šroubu
stanovená přibližným výpočtem


[mm] fub [Mpa]
[kN]


5.5 500 1.30 3.84
ŠROUBY NAMÁHANÉ TAHEM

Únosnost v protržení Fp,Rd [kN], Fpr,Rd [kN]Průměr podložky Tloušťka Mez gM2 Fp,Rd - statické Fp,Rd - statické Fpr,Rd
(hlavy šroubu) trapéz. plechu pevnosti
zatížení, 1 šroub zatížení, 2 šrouby vítr
[mm] [mm] fu [Mpa]
nesymenticky [kN] ve vlně [kN] [kN]
14.0 0.75 390 1.30 2.84 2.21 1.58


Únosnost ve vytržení Fo,Rd [kN]Průměr Tloušťka Mez pevnosti gM2 Fo,Rd

šroubu základního profilu základního profilu
[kN]

[mm] tsup [mm] fu,sup [Mpa]5.5 2.50 390 1.30 2.68Tahová únosnost šroubu Ft,Rd [kN] - informativní hodnotaPrůměr Minimální mez gM2 Ft,Rd - informativní hodnota


šroubu pevnosti šroubu
stanovená přibližným výpočtem


[mm] fub [Mpa]
[kN]


5.5 500 1.30 5.75


0.0
POPIS ÚNOSNOSTI ŠROUBŮ PRO OPLÁŠTĚNÍ DLE ENV 1993-1-3


PODMÍNKA ÚNOSNOSTI :

Pro posouzení přípojů pláště k nosné konstrukci musíme nejprve vyčíslit síly, které působí na jednotlivý spoj.

Zatížení šroubu může být dáno kombinací zatížení v ose šroubu (tah) a zatížení kolmo na osu šroubu (smyk).

Únosnost spojovacích prostředků je stanovena dle ČSN P ENV 1993-1-3 pro závitotvorné resp. samovrtné šrouby

f4,8; 5,5; 6,3 nebo 8 mm. Únosnosti samotných šroubů byly stanoveny s uvažováním materiálu s minimální mezí

pevnosti fub = 500 MPa (ve skutečnosti jsou šrouby vyráběny z materiálu s mezí pevnosti nad 700 MPa). I pro

tento uvažovaný materiál je nosnost samotných šroubů dostatečná. Pro přípoje tenkostěnných prvků je ve většině

případů rozhodující únosnost tenkostěnného materiálu a nikoliv samotného spojovacího prostředku.


Fv,Sd
smyková síla na jeden přípoj (šroub)Ft,Sd
tahová síla na jeden přípoj (šroub)Podmínka únosnosti šroubů :
(Ft,Sd / Ft,Rd ) + (Fv,Sd / Fv,Rd ) < 1Fv,Rd
smyková únosnost přípoje (otlačení nebo smyk šroubu)Ft,Rd
tahová únosnost přípoje (protržení, vytržení nebo tah šroubu)


SMYKOVÁ ÚNOSNOST PŘÍPOJE :

Otlačení :

Fb,Rd = a fu d t / gM2

gM2 = 1,30


fu = 390 MPa - mez pevnosti materiálu S 320GD připojovaných plechů (standardní materiál pro plechy o výšce vlny

větší než 40 mm), v případě užití plechů z materiálu S 280GD je mez pevnosti 360 Mpa.

d - průměr šroubu

t - tloušťka připojovaných plechů

a - parametr závisící na tloušťce připojovaného plechu a tloušťce prvku, do kterého je trapézový plech připojován

(např. příruba vaznice)

Smyk šroubu :

Vzhledem k minimálnímu průměru šroubu 4,8 mm a jakosti materiálu je smyková únosnost pro reálně uvažované

tloušťky trapézových plechů větší než únosnost v otlačení.

TAHOVÁ ÚNOSNOST PŘÍPOJE :

Protržení :


Fp,Rd = fu dw t 0,9 / gM2
pro statické zatížení a 1 šroub asymetricky ve vlněFp,Rd = fu dw t 0,7 / gM2
pro statické zatížení a 2 šrouby ve vlněFpr,Rd = 0,5 fu dw t / gM2
pro zatížení větrem


fu - mez pevnosti materiálu připojovaných plechů (podrobně viz výpočet otlačení)

dw -průměr podložky

t - tloušťka připojovaných plechů

Vytržení :


Fo,Rd = 0,65 fu,sup d tsup / gM2
fu, sup - mez pevnosti materiálu, do kterého je šroub zašroubován (pro tenkostěnné „Z“ profily vaznic paždíků

390 Mpa, pro klasický válcovaný materiál je mez pevnosti 360 Mpa)

d - průměr šroubu

tsup - tloušťka materiálu profilu, do kterého je šroub zašroubován

Tah šroubu :

Vzhledem k minimálnímu průměru šroubu 4,8 mm a jakosti materiálu je tahová únosnost pro uvažované šrouby

větší než únosnost ve vytržení Souvisejicí články
Únosnost drátu - ocelového kruhového prutu v tahu.MSÚ (mezní stav únosnosti)
Hmotnost běžného metru betonářské oceli
Kari sítě 500S - výrobní progamHmotnosti, rozčlenění, info,..
Hmotnosti U profilů (běžný metr)U50 - U400
Hmotnosti I profilů (běžný metr)I80 - I360
Adekvátní EN oceli k českým vysokopevnostním ocelím
Ocelový vazník v dřevěném krovuMSU, MSP, uzavřený průřez třídy 1, ohyb
MSÚ oceli - Tah, prostý tlakPodmínka únosnosti
Nejmenší výšky koutových svarů ocelových konstrukcíJednovrstvé koutové svary
Součinitele materiálu γM pro ocel, třídy průřezů
Termíny a značky ocelových konstrukcí ČSN P ENV 1991-1-1Užitečné info pro začátek v oceli
Mez kluzu a pevnosti pro šroubyŠrouby 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9
Ocel - návrhové hodnoty materiálových konstantModul pružnosti, modul pružnosti ve smyku, koef. tepelné roztažnosti, objemová hmotnost, Poissonův součinitel
Pevnost konstrukční ocelify, fu
Vloženo: 16.11.2008 11:02
Přečteno:11147
Autor: David Mizera

Hlasů: 4 Hodnocení(jako ve škole): 1.25
 

Komentáře (4)

   -     Nový Komentář
Autor:
 hukod
Datum:
  19.11.2008 14:50:38
reagovat

proc tolik bileho na zacatku?

Autor:
 hukod
Datum:
  19.11.2008 14:51:35
reagovat

a Stáhněte ZDE mi nefunguje...Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.7) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7

Autor:
 dm
Datum:
  19.11.2008 20:48:35
reagovat

problem v prostredi psani clanku a pak zobrazenim zpet, tusim, ze to rozhazuje, martin mozna opravi. vlozi to tam asi blbosti, coz je jasne, jinak by to nebylo odradkovane. ale mame (hehe martin by nadaval :) .. ma (provokace vole :), hlavne sem uz s relamou :)

Autor:
 dm
Datum:
  25.11.2008 04:39:40
reagovat

az na to odradkovani to uz funguje..