Nejnovější články

Obrázek

Ústava České republiky

Z vládního portálu

Autor: David Mizera

Změna: 17.01.2008 09:21


Obrázek

Zákon č. 90/1995 Sb. ze dne 19. dubna 1995 o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

ve znění zákona č. 47/2000 Sb., 39/2001 Sb., 78/2002 Sb., 192/2002 Sb., 282/2004 Sb., 359/2004 Sb., 482/2004 Sb., 167/2005 Sb. a 205/2006 Sb.

Autor: David Mizera

Změna: 17.01.2008 09:16


Obrázek

Příloha č. 2 k Jednacímu řádu Poslanecké sněmovny

Z vládního portálu

Autor: David Mizera

Změna: 17.01.2008 09:16


Obrázek

Stupně vlivu prostředí pro beton dle EN 206-1

Kvalifikace tříd prostředí pro beton

Autor: David Mizera

Změna: 17.01.2008 09:08


Obrázek

Součinitele materiálu γM pro ocel, třídy průřezů

Autor: David Mizera

Změna: 17.01.2008 09:07


Obrázek

Mez kluzu a pevnosti pro šrouby

Šrouby 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9

Autor: David Mizera

Změna: 17.01.2008 09:07


Obrázek

Nejmenší výšky koutových svarů ocelových konstrukcí

Jednovrstvé koutové svary

Autor: David Mizera

Změna: 17.01.2008 09:07


Obrázek

Termíny a značky ocelových konstrukcí ČSN P ENV 1991-1-1

Užitečné info pro začátek v oceli

Autor: David Mizera

Změna: 17.01.2008 09:06


Obrázek

Pevnost konstrukční oceli

fy, fu

Autor: David Mizera

Změna: 17.01.2008 09:05


Obrázek

MSÚ oceli - Tah, prostý tlak

Podmínka únosnosti

Autor: David Mizera

Změna: 17.01.2008 09:04