Nejnovější články

Obrázek

Saving private Ryan

writting about a book

Autor: Martin Mizera

Změna: 12.01.2008 12:20


Obrázek

Zkušenosti s Eiffel Optikem.

Eiffel na IP a v Žitné.

Autor: David Mizera

Změna: 18.07.2007 23:48


Obrázek

Výbory, komise a delegace Poslanecké sněmovny

Z vládního portálu

Autor: David Mizera

Datum: 04.01.2008 13:51


Obrázek

Doporučené přiřazení pevnostní třídy šroubů podle meze kluzu fy oceli

ČSN 73 1401

Autor: David Mizera

Datum: 28.12.2007 22:44


Obrázek

Mezní stav použitelnosti - mezní svislé průhyby

Doporučené mezní hodnoty svislých průhybů.

Autor: David Mizera

Datum: 27.12.2007 11:34


Obrázek

Těžiště tělesa - odvození vzorce

Pomocí rovnováhy sil, momentová podmínka.

Autor: David Mizera

Datum: 26.12.2007 21:20


Obrázek

Doporučené hodnoty součinitelů ψ pro pozemní stavby

Užitná zatížení, zatížení sněhem, větrem, teplotou.

Autor: David Mizera

Datum: 24.12.2007 12:59


Obrázek

Pěkné Vánoce

Autor: David Mizera

Datum: 24.12.2007 10:04


Obrázek

Mezní stav únosnosti - ocel

Návrhová pevnost, součinitele..

Autor: David Mizera

Datum: 23.12.2007 22:07


Obrázek

Doporučené základní materiály pro svařované ocelové konstrukce

Dle ČSN 731401 - 1995

Autor: David Mizera

Datum: 23.12.2007 21:12