Fyzikální jednotky používané v Anglii a USA - imperial units a jejich konverze

Kategorie >>Věda a technika>> Fyzikální jednotky používané v Anglii a USA - imperial units a jejich konverze


Délkové jednotky - lenght unitsUnitRelative to previousRelative value tofootMetric valueNotes
thou 112000 25.4 μm Known as a mil in the United States[1]
inch 1000 thou 112 2.54 cm
foot 12 inches 1 30.48 cm
yard 3 feet 3 91.44 cm Defined as exactly 0.9144 metres since 1956.
furlong 220 yards 660 201.168 m
mile 8 furlongs 5280 1609.344 m
league 3 miles 15,840 4828.032 m No longer an official uSouvisejicí články
Jednotky tlaku - atmosféra, torr, bar, kp, at
Hmotnost a klidová hmotnost fotonu, index lomu světla, rychlost světla.
Převod stupňů Farenheita na stupně Celsia a stupňů Celsia na stupně Farenheita,
Ohmův zákon, Georg Simon Ohm
Hydraulické zařízení - spojené nádoby - Pascalův zákon, výška hladiny kapaliny,
Konstrukce elipsy pomocí opsaného obdélníku
Rázy těles - součinitel rázu, součinitel restituce.
Bombardování - pohyb rovnoměrně zrychlený
Galileiho princip relativity
První Newtonův pohybový zákon - zákon setrvačnosti.
Součinitel tepelné vodivosti materiálů
Tvrdost látek - Moshova stupnice tvrdosti
Hustoty pevných látek
Výpočet výsledné teploty po smíchání vody s ledem.Skupenské teplo tání, měrná telpelná kapacita - příkládek z biofyziky UK, medicína.
Vloženo: 08.01.2009 16:49
Přečteno:5111
Autor: David Mizera

Hlasů: 0 Hodnocení(jako ve škole): nehlasováno
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář