Hmotnost a klidová hmotnost fotonu, index lomu světla, rychlost světla.

Kategorie >>Věda a technika>> Hmotnost a klidová hmotnost fotonu, index lomu světla, rychlost světla.


Dostali jsme už několikátý dotaz a to : Jaká je klidová hmotnost fotonu?


Tazatel si bohužel neuvědomuje základní fakt a to, že foton se pohybuje konstatní rychlostí a to je rychlost cca


c=3*10+8m/s (tj. 300 000 000 m/s, dle wikipedie přesněji 299 792 458 m/s),


na kilometry za hodinu vše pouze přenásobíme 3.6:


tj. c= 1 080 000 000 km/h ,což bych se divil, že by někdo, krom dopravních policistů, potřeboval :)


Toto vše je, nutno podotknout, rychlost světla ve vakuu.


Rychlost světla v jiném prostředí - ve vodě, vzduchu, skle, ... je závislá na indexu lomu světla prostředí a je vždy nižší než rychlost světla ve vakuu.


Odtud dostaneme index lomu světla :


n = c/v [-], tj. pouze index, bezrozměrný


Z dovolením jsme si vypůjčili ze školních matematicko-fyzikálních tabulek tuto tabulku (pro vlnovou délku 589nm):


LátkaIndex lomu světla
(pro λ=589 nm)
Alkohol (ethyl) 1,36
Cukrová voda (80%) 1,49
Diamant 2,42
Glycerol 1,47
Křemík 4,01
Křišťál 2,00
Led 1,31
Med 1,49
Opál 1,44
Pivo 1,345
Plexisklo 1,48
Rubín 1,75
Sklo 1,5 - 1,9
Smaragd 1,56
Sůl (NaCl) 1,544
Vakuum 1
Voda 1,33
Vodka 1,363
Vzduch 1,00029

No jistě. Zajímavé, že fyzici snad všude nacpou pivo, víno jim ovšem tolik nejede , vodka tam je asi z důvodu sounáležitosi s bratry vědci ze SSSR, to by českej fyzik nepil. Bylo by zajímavý, co mají v tabulkách ve Francii, pivo či víno? V Anglii je jasno, už Hawking měl rád pivo..


 


Vraťme se ovšem k hmotnosti fotonu v klidu je celkem nesmyslná otázka, takový foton neexistuje, případně můžeme říct, že je nulová.


Foton se ke všem vztažným soustavám pohybuje rychostí světla (c ve vakuu).


Pár šikovných vzorců pro světlo:


E = m . c2


z toho tedy


m = E / c2 ,


druhá rovnice nám říká o energii fotonu:


E = h . f ,


kde :


h .. Planckova konstanta h = 6.626 068 . 10-34 


f .. frekvence fotonu (f = c / λ), rozebírali jsme na konci článku o magnetronech a mikrovlnách


Máme všechny možné vztahy, tak uvidíme, copa vyleze :) :


m . c2 = h . fm = h . f / c2


a máme šikovný vztah pro hmotnost fotonu ( za pohybu :) ), můžeme jej ještě upravit na závislost dle vlnové délky:


m = h / (λ . c)


A příkládek : zjistěte hmotnost fotonu zelené barvy.:


λzelená= 520–565 nm, takže dejme tomu 550nm:


m = h / (λ . c) = 6.6 . 10-34 / (550 . 10-9 . 3 .10+8) = 4 . 10-36 kgSouvisejicí články
Jednotky tlaku - atmosféra, torr, bar, kp, at
Převod stupňů Farenheita na stupně Celsia a stupňů Celsia na stupně Farenheita,
Ohmův zákon, Georg Simon Ohm
Hydraulické zařízení - spojené nádoby - Pascalův zákon, výška hladiny kapaliny,
Konstrukce elipsy pomocí opsaného obdélníku
Rázy těles - součinitel rázu, součinitel restituce.
Bombardování - pohyb rovnoměrně zrychlený
Galileiho princip relativity
První Newtonův pohybový zákon - zákon setrvačnosti.
Součinitel tepelné vodivosti materiálů
Tvrdost látek - Moshova stupnice tvrdosti
Hustoty pevných látek
Fyzikální jednotky používané v Anglii a USA - imperial units a jejich konverzeStone, libra, yard, inch, foot, fl.oz., mile,..
Výpočet výsledné teploty po smíchání vody s ledem.Skupenské teplo tání, měrná telpelná kapacita - příkládek z biofyziky UK, medicína.
Vloženo: 04.11.2012 20:30
Přečteno:9636
Autor: David Mizera

Hlasů: 18 Hodnocení(jako ve škole): 1.33
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář