Rázy těles - součinitel rázu, součinitel restituce.

Kategorie >>Věda a technika>> Rázy těles - součinitel rázu, součinitel restituce.


Součinitěl rázu tělesa se zjišťuje jednoduchým pokusem - kulička z určitého materiálu se pustí ze změřené výšky h1 na podložku z stejného materiálu. Po nárazu se kulička odrazí do výšky h2.


Pro dokonale pružné materiály platí h1=h2 (tedy k=1), pro dokonale nepružné materiály platí h2=0 (tedy k=0)


Nárazy v přírodě tedy nabývají hodnot díky vlastnostem materiálů někde v intervalu (0;1). Součinitel přirozeně závisí na tvaru tělesa, materiálu, rychlosti nárazu.


 


Součinitel rázu je definován : k = h2/h1


(v12 = 2 . h1 . g ; v22 = 2 . h2 . g; k=v22/v22 = h2/h1)


 


Jednotlivé součinitele rázu jsou pro vysoké rychlosti nárazu např:slonová kost - pravá kulečníková koule

8/9

ocel 5/9
sklo 15/16
dřevo 1/2


Je zřejmé, že tyto koeficienty jsou závislé na rychlosti nárazu, nejsou tudíž konstatní. Při nižší rychlosti nárazu je k=1.


 


Pro nárazy rozdílných materiálů platí vzorec:


k1,2= (E1k1+E2k2)/(E1+E2)  ;


 


kde E je modul pružnosti daného materiálu.


 


 Souvisejicí články
Jednotky tlaku - atmosféra, torr, bar, kp, at
Hmotnost a klidová hmotnost fotonu, index lomu světla, rychlost světla.
Převod stupňů Farenheita na stupně Celsia a stupňů Celsia na stupně Farenheita,
Ohmův zákon, Georg Simon Ohm
Hydraulické zařízení - spojené nádoby - Pascalův zákon, výška hladiny kapaliny,
Konstrukce elipsy pomocí opsaného obdélníku
Bombardování - pohyb rovnoměrně zrychlený
Galileiho princip relativity
První Newtonův pohybový zákon - zákon setrvačnosti.
Součinitel tepelné vodivosti materiálů
Tvrdost látek - Moshova stupnice tvrdosti
Hustoty pevných látek
Fyzikální jednotky používané v Anglii a USA - imperial units a jejich konverzeStone, libra, yard, inch, foot, fl.oz., mile,..
Výpočet výsledné teploty po smíchání vody s ledem.Skupenské teplo tání, měrná telpelná kapacita - příkládek z biofyziky UK, medicína.
Vloženo: 15.04.2012 22:44
Přečteno:6208
Autor: dm

Hlasů: 3 Hodnocení(jako ve škole): 2.33
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář