Hydraulické zařízení - spojené nádoby - Pascalův zákon, výška hladiny kapaliny,

Kategorie >>Věda a technika>> Hydraulické zařízení - spojené nádoby - Pascalův zákon, výška hladiny kapaliny,


Znáte řešení? Bude tričko :)... řešení pod článek, pro středoškoláky..


737_pascal_zak_01.jpg


Výsledek bude dle řešení s vysvětlením části hydrauliky...


 
Řešení je jednoduché a to díky dvěma principům :


- tlak v kapalině je ve všech bodech stejný - a to p


- tlak na plochu pístu se spočítá : p = F/S;


kde F je síla, kterou působí těleso na danou plochu S


Jediné co se líší jsou plochy, z toho vyplyne, že síla vzniklá z tělesa na pístu 2 o ploše S2 bude jiná na pístu 1 o ploše S1.


 


Takže asi takto :


p= konst = F1/S1 = F2/S2


a jak je probíráno ve fyzice (uplně to samo, jen nám chtěli dělat větší problémy, než říct.. p=konst a dál mě to odvoď na tabuli...) :


F1/F2 = S1/S2


 


A copak se stane, pokud nebude pís jedna na místě ,ale bude zde otevřená hladina?


737_pisty_bez_auta.png


Vysvětlení se okamžitě nabízí - hladina vystoupá do výšky takové, dokavad nebude velikost tíhy vody G1 vytlačená nad rovinu hladiny o h1 stejná jako velikost síly F2.


A to:


G1= m1 . g = σ . V1 . g = σ .  S1 . h1. g = F2


odtud tedy rozdíl hladin je:


h1 = F2 / σ .  S1 . gSouvisejicí články
Jednotky tlaku - atmosféra, torr, bar, kp, at
Hmotnost a klidová hmotnost fotonu, index lomu světla, rychlost světla.
Převod stupňů Farenheita na stupně Celsia a stupňů Celsia na stupně Farenheita,
Ohmův zákon, Georg Simon Ohm
Konstrukce elipsy pomocí opsaného obdélníku
Rázy těles - součinitel rázu, součinitel restituce.
Bombardování - pohyb rovnoměrně zrychlený
Galileiho princip relativity
První Newtonův pohybový zákon - zákon setrvačnosti.
Součinitel tepelné vodivosti materiálů
Tvrdost látek - Moshova stupnice tvrdosti
Hustoty pevných látek
Fyzikální jednotky používané v Anglii a USA - imperial units a jejich konverzeStone, libra, yard, inch, foot, fl.oz., mile,..
Výpočet výsledné teploty po smíchání vody s ledem.Skupenské teplo tání, měrná telpelná kapacita - příkládek z biofyziky UK, medicína.
Vloženo: 17.04.2012 02:18
Přečteno:7582
Autor: dm

Hlasů: 14 Hodnocení(jako ve škole): 2.21
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář