Převod stupňů Farenheita na stupně Celsia a stupňů Celsia na stupně Farenheita,

Kategorie >>Věda a technika>> Převod stupňů Farenheita na stupně Celsia a stupňů Celsia na stupně Farenheita,


Převod stupňů Farenheita (F) na stupně Celsia (C) :


F = C . 9/5 + 32

 


F = (9C + 160) / 5

Převod stupňů Celsia (C) na stupně  Farenheita (F) :


 


C = (F - 32) . 5/9

Pro zapamatování ... stupně Celsia se počítají jako stupně Farenheita snížené o 32°C a jeden dílek na farenheitové stupnici je 5/9 dílku na celsiově stupnici... Stupně Farenheita se tedy z této rovnice jednoduše vyjádří, viz výše uvedené vzorce.


Online výpočet (dodělá martin... za rok v příštím životě :) )


 


 


 Souvisejicí články
Jednotky tlaku - atmosféra, torr, bar, kp, at
Hmotnost a klidová hmotnost fotonu, index lomu světla, rychlost světla.
Ohmův zákon, Georg Simon Ohm
Hydraulické zařízení - spojené nádoby - Pascalův zákon, výška hladiny kapaliny,
Konstrukce elipsy pomocí opsaného obdélníku
Rázy těles - součinitel rázu, součinitel restituce.
Bombardování - pohyb rovnoměrně zrychlený
Galileiho princip relativity
První Newtonův pohybový zákon - zákon setrvačnosti.
Součinitel tepelné vodivosti materiálů
Tvrdost látek - Moshova stupnice tvrdosti
Hustoty pevných látek
Fyzikální jednotky používané v Anglii a USA - imperial units a jejich konverzeStone, libra, yard, inch, foot, fl.oz., mile,..
Výpočet výsledné teploty po smíchání vody s ledem.Skupenské teplo tání, měrná telpelná kapacita - příkládek z biofyziky UK, medicína.
Vloženo: 16.06.2012 00:52
Přečteno:10341
Autor: dm

Hlasů: 8 Hodnocení(jako ve škole): 3.13
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář