Konstrukce elipsy pomocí opsaného obdélníku

Kategorie >>Věda a technika>> Konstrukce elipsy pomocí opsaného obdélníku


Uvedeme zde jednoduchou konstrukci elipsy, která se může hodit sádrokartonářům či jaderným fyzikům :).


 


Pro připomenutí - rovnice elipsy:


x2/a2 + y2/b2 = 1


 


Postup konstrukce:


736_elipsa_kce_01.png


Nejprve si utvoříme obdélník, který má opsat budoucí elipsu - tj. jednotlivé poloviny stran mají velikosti parametrů a, b (viz. obr.). Dále si rozdělíme osu y na n dílků a jednu ze stran na n dílků.


Nu a už jenom spojujeme přímky a v průsečíku máme bod elipsy. Jedna úsečka vznikne spojením konce velké poloosy - a v záporné části osy x s prvním dílkem obdélníku (rovnoběžným s touto poloosou, vzdálenou o b). Druhá úsečka vznikne protažením úsečky spojující protilehlý konec poloosy a na ose x s prvním dílkem osy y.


Lépe prohlédnout obrázek, slovní vyjádření může zamotat hlavu :).


Prakticky vidíme, že dostatečná přesnost je již při malém dělení opsaného obdélníku, není tudíž potřeba se zabývat dělením jednotlivých úseček na nekonečno dílků, postačí krásně 4 dělení.


 Souvisejicí články
Jednotky tlaku - atmosféra, torr, bar, kp, at
Hmotnost a klidová hmotnost fotonu, index lomu světla, rychlost světla.
Převod stupňů Farenheita na stupně Celsia a stupňů Celsia na stupně Farenheita,
Ohmův zákon, Georg Simon Ohm
Hydraulické zařízení - spojené nádoby - Pascalův zákon, výška hladiny kapaliny,
Rázy těles - součinitel rázu, součinitel restituce.
Bombardování - pohyb rovnoměrně zrychlený
Galileiho princip relativity
První Newtonův pohybový zákon - zákon setrvačnosti.
Součinitel tepelné vodivosti materiálů
Tvrdost látek - Moshova stupnice tvrdosti
Hustoty pevných látek
Fyzikální jednotky používané v Anglii a USA - imperial units a jejich konverzeStone, libra, yard, inch, foot, fl.oz., mile,..
Výpočet výsledné teploty po smíchání vody s ledem.Skupenské teplo tání, měrná telpelná kapacita - příkládek z biofyziky UK, medicína.
Vloženo: 16.04.2012 18:10
Přečteno:6079
Autor: dm

Hlasů: 5 Hodnocení(jako ve škole): 1
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář