Jednotky tlaku - atmosféra, torr, bar, kp, at

Kategorie >>Věda a technika>> Jednotky tlaku - atmosféra, torr, bar, kp, at


1 bar = 105 Pa = 0,1 MPa


1 kp.m-2 = 9,8066 Pa


1 at (atmosféra technická) = 1 kp . cm-2= 98 066 Pa


1 Torr = 133.32 Pa


1 atm = 760 Torr = 0,1013 Mpa


 


jinak se často zběžně bere - 1 bar = 1 atm, pro orientaciSouvisejicí články
Hmotnost a klidová hmotnost fotonu, index lomu světla, rychlost světla.
Převod stupňů Farenheita na stupně Celsia a stupňů Celsia na stupně Farenheita,
Ohmův zákon, Georg Simon Ohm
Hydraulické zařízení - spojené nádoby - Pascalův zákon, výška hladiny kapaliny,
Konstrukce elipsy pomocí opsaného obdélníku
Rázy těles - součinitel rázu, součinitel restituce.
Bombardování - pohyb rovnoměrně zrychlený
Galileiho princip relativity
První Newtonův pohybový zákon - zákon setrvačnosti.
Součinitel tepelné vodivosti materiálů
Tvrdost látek - Moshova stupnice tvrdosti
Hustoty pevných látek
Fyzikální jednotky používané v Anglii a USA - imperial units a jejich konverzeStone, libra, yard, inch, foot, fl.oz., mile,..
Výpočet výsledné teploty po smíchání vody s ledem.Skupenské teplo tání, měrná telpelná kapacita - příkládek z biofyziky UK, medicína.
Vloženo: 04.12.2013 12:38
Přečteno:8607
Autor: david mizera

Hlasů: 7 Hodnocení(jako ve škole): 2.29
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář