Galileiho princip relativity

Kategorie >>Věda a technika>> Galileiho princip relativity


Všechny inerciální vztažné soustavy jsou pro popis mechanických dějů rovnocenné. Ve všech inerciálních vztažných soustavách platí stejné zákony mechaniky a rovnice, které je vyjadřují mají stejný tvar.


 


(Takže např. klid a rovnoměrný přímočarý pohyb jsou rovnocenné pohybové stavy... známé Galileho podpalubí lodi.. člověk nepozná, zda se loď pohybuje rovnoměrně přímočaře či je v klidu.. nebereme zrychlení=vlnky kymácející s lodí atd.., zároveň nepoznáme, jakou rychlostí se pohybujeme).Souvisejicí články
Jednotky tlaku - atmosféra, torr, bar, kp, at
Hmotnost a klidová hmotnost fotonu, index lomu světla, rychlost světla.
Převod stupňů Farenheita na stupně Celsia a stupňů Celsia na stupně Farenheita,
Ohmův zákon, Georg Simon Ohm
Hydraulické zařízení - spojené nádoby - Pascalův zákon, výška hladiny kapaliny,
Konstrukce elipsy pomocí opsaného obdélníku
Rázy těles - součinitel rázu, součinitel restituce.
Bombardování - pohyb rovnoměrně zrychlený
První Newtonův pohybový zákon - zákon setrvačnosti.
Součinitel tepelné vodivosti materiálů
Tvrdost látek - Moshova stupnice tvrdosti
Hustoty pevných látek
Fyzikální jednotky používané v Anglii a USA - imperial units a jejich konverzeStone, libra, yard, inch, foot, fl.oz., mile,..
Výpočet výsledné teploty po smíchání vody s ledem.Skupenské teplo tání, měrná telpelná kapacita - příkládek z biofyziky UK, medicína.
Vloženo: 13.09.2009 14:41
Přečteno:4706
Autor: David Mizera

Hlasů: 1 Hodnocení(jako ve škole): 1
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář