Ohmův zákon, Georg Simon Ohm

Kategorie >>Věda a technika>> Ohmův zákon, Georg Simon Ohm


 


Německý, přesněji Bavorský, matematik a fyzik - Georg Simon Ohm (1787-1854), syn zámečníka a samouka přírodních věd - Johanna Wolfganga Ohma, objevil, při práci učitele na Jezuitském Gymnáziu v Kolíně nad Rýnem v laboratořích, slavný Ohmův zákon.


(věty tohoto článku jsou pro oslavu psány v německém úzu komplikovanosti a nekonečnosti :) )


 


V laboratořích měl k dispozici elektrochemický článek a spoustu udělátek, které si pro své pokusy vyrobil, byl to ostatně syn zámečníka a nadšence vědy a techniky.


 


Jednoduchý obvod je na schématu:


 


738_ohmuv_obvod.png


 


Georg Simon Ohm zjistil, že elektrický proud I je přímo úměrný procházejícímu elektrickému napětí U mezi konci vodiče. Tedy:


 


I = konst . U ;


 


kde konstanta je značena G - elektrická vodivost a má jednotku Siemens - S;


U je elektrické napětí a má jednotku Volt - V.I = G . U ;


 


pro G platí dále vztah, že je převrácenou hodnotou elektrického odporu R


 


G = 1/R


R = 1/G


 


kde elektrický odpor R má jednotku ohm -  .


 


Platí tedy:


 


I = U/R


 


Nutno dodat, že vodič má být stálé teploty, nejlépe 0K. Při zahřívání vodiče se zvyšuje jeho odpor a pokus by nedával výsledky dle tohoto zákona.


 


 


 


 


 


 


 
 


Chjo, musim psat clanek podruhe... nepouzivejte proto pogy366 design pro OSWD. je to hnus nespolehlivej, co pocitacu bych kvuli tomu zlikvidoval... miliony, tisice, tuny.. smejd podelanejSouvisejicí články
Jednotky tlaku - atmosféra, torr, bar, kp, at
Hmotnost a klidová hmotnost fotonu, index lomu světla, rychlost světla.
Převod stupňů Farenheita na stupně Celsia a stupňů Celsia na stupně Farenheita,
Hydraulické zařízení - spojené nádoby - Pascalův zákon, výška hladiny kapaliny,
Konstrukce elipsy pomocí opsaného obdélníku
Rázy těles - součinitel rázu, součinitel restituce.
Bombardování - pohyb rovnoměrně zrychlený
Galileiho princip relativity
První Newtonův pohybový zákon - zákon setrvačnosti.
Součinitel tepelné vodivosti materiálů
Tvrdost látek - Moshova stupnice tvrdosti
Hustoty pevných látek
Fyzikální jednotky používané v Anglii a USA - imperial units a jejich konverzeStone, libra, yard, inch, foot, fl.oz., mile,..
Výpočet výsledné teploty po smíchání vody s ledem.Skupenské teplo tání, měrná telpelná kapacita - příkládek z biofyziky UK, medicína.
Vloženo: 16.06.2012 00:52
Přečteno:4394
Autor: dm

Hlasů: 2 Hodnocení(jako ve škole): 2
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář