Články na mizici.com

Obrázek

1.Recept buřty s pivem II

Edit DM: vědecký výklad dle odborníka MM. :)

Datum: 02.05.2007 23:31

Změna: 17.01.2008 16:30

Autor: Martin Mizera

Přečteno: 17817 Komentářů: 0

Hlasů: 15 Hodnocení(jako ve škole): 1.6

Obrázek

2.Moment setrvačnosti obdélníku v 2D

reakce na pomalý počítaní ve školách

Datum: 22.11.2006 18:49

Změna: 27.10.2009 05:53

Autor: David Mizera

Přečteno: 17804 Komentářů: 7

Hlasů: 39 Hodnocení(jako ve škole): 2.82

Obrázek

3.TRÉNING DYNAMICKÝ, SILOVÝ A OBJEMOVÝ

zajímavý tréning pro změnu

Datum: 05.08.2006 21:08

Změna: 19.01.2008 20:04

Autor: David Mizera

Přečteno: 17712 Komentářů: 0

Hlasů: 29 Hodnocení(jako ve škole): 2.14

Obrázek

4.Vitamín A - toxicita, nedostatek

bonus- povídka o předávkování za pol. kruhem

Datum: 06.09.2006 02:59

Autor: David Mizera

Přečteno: 17556 Komentářů: 23

Hlasů: 35 Hodnocení(jako ve škole): 2.31

Obrázek

5.Vztahy mezi goniometrickými funkcemi stejného argumentu

tg, cotg, sin, cos

Datum: 13.01.2008 09:56

Změna: 19.01.2008 15:15

Autor: David Mizera

Přečteno: 16965 Komentářů: 0

Hlasů: 37 Hodnocení(jako ve škole): 2.59

Obrázek

6.Smlouva o dílo - vzor

Datum: 30.12.2009 16:10

Změna: 26.01.2010 14:03

Autor: david mizera

Přečteno: 16916 Komentářů: 0

Hlasů: 14 Hodnocení(jako ve škole): 1.5

Obrázek

7.Mezní stav únosnosti - ocel

Návrhová pevnost, součinitele..

Datum: 23.12.2007 22:07

Autor: David Mizera

Přečteno: 16905 Komentářů: 0

Hlasů: 25 Hodnocení(jako ve škole): 2.84

Obrázek

8.Němčina lekce 6. Skloňování tázacích zájmen wer, was.

Datum: 13.09.2009 14:41

Změna: 13.09.2009 20:32

Autor: David Mizera

Přečteno: 16781 Komentářů: 0

Hlasů: 122 Hodnocení(jako ve škole): 1.66

Obrázek

9.Chybná pokládka hydroizolačních pásů na bázi asfaltu

Focený špatný postup

Datum: 31.07.2011 08:20

Změna: 17.12.2011 23:46

Autor: David Mizera

Přečteno: 16329 Komentářů: 4

Hlasů: 2 Hodnocení(jako ve škole): 1.5

Obrázek

10.Výpočet výsledné teploty po smíchání vody s ledem.

Skupenské teplo tání, měrná telpelná kapacita - příkládek z biofyziky UK, medicína.

Datum: 28.12.2008 16:54

Změna: 28.12.2008 19:52

Autor: David Mizera

Přečteno: 16264 Komentářů: 2

Hlasů: 23 Hodnocení(jako ve škole): 2.87

Obrázek

11.Deviační moment symetrických těles

plus obecný příklad na obdélníku

Datum: 10.01.2007 13:50

Autor: David Mizera

Přečteno: 16246 Komentářů: 0

Hlasů: 33 Hodnocení(jako ve škole): 3.48

Obrázek

12.Masáž - klasická a sportovní

zásady a krátké info

Datum: 10.10.2006 01:20

Autor: David Mizera

Přečteno: 16142 Komentářů: 2

Hlasů: 60 Hodnocení(jako ve škole): 1.78

Obrázek

13.Ocel - návrhové hodnoty materiálových konstant

Modul pružnosti, modul pružnosti ve smyku, koef. tepelné roztažnosti, objemová hmotnost, Poissonův součinitel

Datum: 22.12.2007 22:35

Změna: 17.01.2008 09:01

Autor: David Mizera

Přečteno: 16115 Komentářů: 0

Hlasů: 19 Hodnocení(jako ve škole): 2.05

Obrázek

14.Útoky žraloků na lidi

upřesnění nedokonalého článku MF

Datum: 25.01.2007 01:51

Autor: David Mizera

Přečteno: 15931 Komentářů: 12

Hlasů: 82 Hodnocení(jako ve škole): 2.22

Obrázek

15.Němčina lekce 4. Časování slovesa haben v přítomném čase.

Datum: 04.09.2009 20:34

Změna: 11.09.2009 18:49

Autor: David Mizera

Přečteno: 15556 Komentářů: 0

Hlasů: 68 Hodnocení(jako ve škole): 1.65

Obrázek

16.Královská observatoř Greenwich - nultý poledník

Fotografie a info

Datum: 08.01.2009 16:50

Změna: 22.02.2009 13:16

Autor: David Mizera

Přečteno: 15473 Komentářů: 2

Hlasů: 8 Hodnocení(jako ve škole): 1.5

Obrázek

17.Zatížení sněhem, mapa sněhových oblastí

Platná norma.

Datum: 27.02.2007 15:14

Změna: 17.01.2008 09:30

Autor: David Mizera

Přečteno: 15278 Komentářů: 0

Hlasů: 27 Hodnocení(jako ve škole): 2

Obrázek

18.Pevnostní třídy hutných betonů, pevnostní a deformační charakteristiky

C12/15 až C90/105

Datum: 24.12.2007 17:31

Změna: 30.11.2008 13:34

Autor: David Mizera

Přečteno: 15251 Komentářů: 0

Hlasů: 10 Hodnocení(jako ve škole): 1.8

Obrázek

19.Horolezecké uzly - Prusíkův uzel, prusíkování při slaňování

Datum: 16.06.2012 00:52

Změna: 12.01.2014 11:36

Autor: dm

Přečteno: 14916 Komentářů: 2

Hlasů: 3 Hodnocení(jako ve škole): 1.33

Obrázek

20.Němčina lekce 9. Rozkazovací způsob.

Datum: 13.09.2009 14:41

Změna: 26.09.2009 06:10

Autor: David Mizera

Přečteno: 14562 Komentářů: 0

Hlasů: 110 Hodnocení(jako ve škole): 2.12

Obrázek

21.Zkušenosti s Eiffel Optikem.

Eiffel na IP a v Žitné.

Datum: 18.07.2007 23:48

Změna: 18.07.2007 23:48

Autor: David Mizera

Přečteno: 14484 Komentářů: 32

Hlasů: 25 Hodnocení(jako ve škole): 1.4

Obrázek

22.Minimální podchodová výška schodiště

Dle platných norem ČSN.

Datum: 06.12.2007 11:25

Změna: 29.08.2009 07:28

Autor: David Mizera

Přečteno: 14419 Komentářů: 4

Hlasů: 13 Hodnocení(jako ve škole): 1.08

Obrázek

23.Němčina lekce 14. Slabé skloňování podstatných jmen.

Datum: 18.10.2009 19:58

Změna: 20.10.2009 20:35

Autor: David Mizera

Přečteno: 14339 Komentářů: 0

Hlasů: 20 Hodnocení(jako ve škole): 2.85

Obrázek

24.Ocelový vazník v dřevěném krovu

MSU, MSP, uzavřený průřez třídy 1, ohyb

Datum: 06.01.2008 22:33

Změna: 17.01.2008 09:00

Autor: David Mizera

Přečteno: 14190 Komentářů: 5

Hlasů: 10 Hodnocení(jako ve škole): 1.2

Obrázek

25.Faktura - vzor

Datum: 27.01.2010 17:17

Změna: 02.02.2010 21:51

Autor: david mizera

Přečteno: 13799 Komentářů: 2

Hlasů: 6 Hodnocení(jako ve škole): 2.33