Funkce sinus a cosinus

Kategorie >>Věda a technika>> Funkce sinus a cosinus


Funkce sin(x) a cos(x) mají definiční obor všechny reálný čísela (zobrazení funkce f : R - > R). Obor funkčních hodnot je interval . cos x = 0 x = Pi . (k + 1/2) sin x = 0 x = k . Pi Zatím je článek jen základ, takže derivace, kde je funkce rostoucí, jesli je omezená :) nebo třeba periodická napíše buď kečuk nebo já, až bude hotová editace. Plus přibudou obrázky.

Obrázek Obrázek

Souvisejicí články
Tabulka po 1º sin(x), sin(2x),sin2(x),cos(x),cos(2x),cos2(x),tg(x),tg(2x)..Hodnoty goniometrických funkcí
Hyperbolické funkce - sinh, cosh, tgh, arctgh, sech, cosech
Pravoúhlý trojúhelník rovnoramenný- vlastnosti
Velikost úsečky v prostrou
Kruh o stejném obsahu jako čtverec
Pythagorova větaPythagorova věta s obrázkem
Tabulka elementárních derivací
Deviační moment pravoúhlého trojúhelníkuVýpočet pomocí dvojného integrálu
Moment setrvačnosti pravoúhlého trojúhelníkuVýpočet pomocí dvojného integrálu
Obsah lichoběžníku pomocí dvojného integráluOdvození vzorce pro obsah lichoběžníku
Obsah pravoúhlého trojúhelníku pomocí dvojného integráluOdvození známeho vzorce pro obsah trojúhelníku
Goniometrické funkce násobků a poloviny argumentusin2x, sin3x,sin4x, cos2x,cos3x,...
Vztahy mezi goniometrickými funkcemi stejného argumentutg, cotg, sin, cos
Znaménka hodnot goniometrických funkcí v kvadrantech
Definice goniometrických funkcí na pravúhlém trojúhelníkusin, cos, tg, cotg, sec, cosec
Hodnoty goniometrických funkcí pro význačné úhlyTabulka vyčíslených hodnot.
Odvození tečny ke kružnici - Thaletova věta1) Thaletova věta, 2) rovnice přimky a kružnice
Vloženo: 13.01.2007 20:38
Přečteno:44810
Autor: David Mizera

Hlasů: 105 Hodnocení(jako ve škole): 3.35
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář