Definice goniometrických funkcí na pravúhlém trojúhelníku

Kategorie >>Věda a technika>> Definice goniometrických funkcí na pravúhlém trojúhelníku


Nákres pravoúhlého trojúhelníku k článku.

sin α = a/c

cos α = b/c

tg α = sin α / cos α = a / b

cotg α = cos α / sin α = b / a

sec α = 1 / cos α = c / b

cosec α = 1 / sin α = c / a

 

 

Související články:

Vztahy mezi goniometrickými funkcemi stejného argumentu

Hodnoty goniometrických funkcí pro význačné úhly

Znaménka hodnot goniometrických funkcí v kvadrantech

 Souvisejicí články
Tabulka po 1º sin(x), sin(2x),sin2(x),cos(x),cos(2x),cos2(x),tg(x),tg(2x)..Hodnoty goniometrických funkcí
Hyperbolické funkce - sinh, cosh, tgh, arctgh, sech, cosech
Pravoúhlý trojúhelník rovnoramenný- vlastnosti
Velikost úsečky v prostrou
Kruh o stejném obsahu jako čtverec
Pythagorova větaPythagorova věta s obrázkem
Tabulka elementárních derivací
Deviační moment pravoúhlého trojúhelníkuVýpočet pomocí dvojného integrálu
Moment setrvačnosti pravoúhlého trojúhelníkuVýpočet pomocí dvojného integrálu
Obsah lichoběžníku pomocí dvojného integráluOdvození vzorce pro obsah lichoběžníku
Obsah pravoúhlého trojúhelníku pomocí dvojného integráluOdvození známeho vzorce pro obsah trojúhelníku
Goniometrické funkce násobků a poloviny argumentusin2x, sin3x,sin4x, cos2x,cos3x,...
Vztahy mezi goniometrickými funkcemi stejného argumentutg, cotg, sin, cos
Znaménka hodnot goniometrických funkcí v kvadrantech
Hodnoty goniometrických funkcí pro význačné úhlyTabulka vyčíslených hodnot.
Odvození tečny ke kružnici - Thaletova věta1) Thaletova věta, 2) rovnice přimky a kružnice
Funkce sinus a cosinusv oboru reálných čísel
Vloženo: 12.01.2008 12:02
Přečteno:18230
Autor: David Mizera

Hlasů: 41 Hodnocení(jako ve škole): 2.66
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář