Pravoúhlý trojúhelník rovnoramenný- vlastnosti

Kategorie >>Věda a technika>> Pravoúhlý trojúhelník rovnoramenný- vlastnosti


Speciální případ trojúhelníku - rovnoramenný pravoúhlý trojúhleník.


723_pravouhl_troj.png


 


Obvod rovnoramenného pravoúhlého trojúhleníku ABC:


o = 2a +c


taktéž Pythagorova věta : a2 + b2 = c2


kde a=b : c=√(2a2) = a√2


o = 2a + a√2


o = a( 2+√2)


a přibližně: o ≈ 3.414214a


Obsah rovnoramenného pravoúhlého trojúhleníku ABC:


S= a . va /2


S = a2/2


 


dále je možné vyjádřit obsah pomocí obvodu - abychom viděli závislost


nejprve odvodíme a a rozšíříme zlomek v čitateli i jmenovateli o ( 2-√2) :


a = o/( 2+√2) = o( 2-√2)/(4-2)


a = o(2-√2) / 2


S = o2 . (2-√2)2/8


S ≈ 0,0428932 o


 

lektor : PJKSouvisejicí články
Tabulka po 1º sin(x), sin(2x),sin2(x),cos(x),cos(2x),cos2(x),tg(x),tg(2x)..Hodnoty goniometrických funkcí
Hyperbolické funkce - sinh, cosh, tgh, arctgh, sech, cosech
Velikost úsečky v prostrou
Kruh o stejném obsahu jako čtverec
Pythagorova větaPythagorova věta s obrázkem
Tabulka elementárních derivací
Deviační moment pravoúhlého trojúhelníkuVýpočet pomocí dvojného integrálu
Moment setrvačnosti pravoúhlého trojúhelníkuVýpočet pomocí dvojného integrálu
Obsah lichoběžníku pomocí dvojného integráluOdvození vzorce pro obsah lichoběžníku
Obsah pravoúhlého trojúhelníku pomocí dvojného integráluOdvození známeho vzorce pro obsah trojúhelníku
Goniometrické funkce násobků a poloviny argumentusin2x, sin3x,sin4x, cos2x,cos3x,...
Vztahy mezi goniometrickými funkcemi stejného argumentutg, cotg, sin, cos
Znaménka hodnot goniometrických funkcí v kvadrantech
Definice goniometrických funkcí na pravúhlém trojúhelníkusin, cos, tg, cotg, sec, cosec
Hodnoty goniometrických funkcí pro význačné úhlyTabulka vyčíslených hodnot.
Odvození tečny ke kružnici - Thaletova věta1) Thaletova věta, 2) rovnice přimky a kružnice
Funkce sinus a cosinusv oboru reálných čísel
Vloženo: 19.01.2012 22:59
Přečteno:52110
Autor: dm

Hlasů: 47 Hodnocení(jako ve škole): 3.26
 

Komentáře (3)

   -     Nový Komentář
Autor:
 kesch
Datum:
  12.04.2012 21:14:09
reagovat

uaaaaa!

Autor:
 dm
Datum:
  23.04.2012 15:31:17
reagovat

ahaaaa...to ses ty ,kez ? :)