Moment setrvačnosti pravoúhlého trojúhelníku

Kategorie >>Věda a technika>> Moment setrvačnosti pravoúhlého trojúhelníku


Odvodíme si vzorec pro výpočet momentu setrvačnosti pravoúhlého trojúhelníku dle obrázku. Jedná se o speciální případ, kdy trojúhelník leží stranou na ose otáčení. Pro ilustraci ideální začátek, později spočteme moment setrvačnosti trojúhelníku ležící jakkoli daloko od osy či na ose..


445_trojuhelnik.jpg


Nejprve dosadíme do funkce přímky: z = ky + c


 


k = -H/B


c = H


 


a tedy rovnice přímky HB ohraničující oblast je:


z = - H/B . y + H


 


Definice momentu setrvačnosti:


Iy = ∫z2


kde Ω je oblast, zde trojúhelník 0BH


 


Moment výpočet momentu setrvačnosti trojúhelníku jednotkové hustoty či hmotnosti 0BH:


Iy = ∫z2 dΩ =


= 1/3 . ∫[0,B]dy [0, -H/B.y + H] z2 dz =


= 1/3  . ∫[0,B] (-H/B . y + H)³ dy =


= H³/3 . [0,B] (1 - 3y/B + 3y²/B² - y³/B³)dy =


= H³/3 .[y - 3y²/2B + y³/B² - y4/4B³] [0,B] =


Iy = BH3/12


 


kde


[0,B], [0, -H/B.y + H] .. meze integráluSouvisejicí články
Tabulka po 1º sin(x), sin(2x),sin2(x),cos(x),cos(2x),cos2(x),tg(x),tg(2x)..Hodnoty goniometrických funkcí
Hyperbolické funkce - sinh, cosh, tgh, arctgh, sech, cosech
Pravoúhlý trojúhelník rovnoramenný- vlastnosti
Velikost úsečky v prostrou
Kruh o stejném obsahu jako čtverec
Pythagorova větaPythagorova věta s obrázkem
Tabulka elementárních derivací
Deviační moment pravoúhlého trojúhelníkuVýpočet pomocí dvojného integrálu
Obsah lichoběžníku pomocí dvojného integráluOdvození vzorce pro obsah lichoběžníku
Obsah pravoúhlého trojúhelníku pomocí dvojného integráluOdvození známeho vzorce pro obsah trojúhelníku
Goniometrické funkce násobků a poloviny argumentusin2x, sin3x,sin4x, cos2x,cos3x,...
Vztahy mezi goniometrickými funkcemi stejného argumentutg, cotg, sin, cos
Znaménka hodnot goniometrických funkcí v kvadrantech
Definice goniometrických funkcí na pravúhlém trojúhelníkusin, cos, tg, cotg, sec, cosec
Hodnoty goniometrických funkcí pro význačné úhlyTabulka vyčíslených hodnot.
Odvození tečny ke kružnici - Thaletova věta1) Thaletova věta, 2) rovnice přimky a kružnice
Funkce sinus a cosinusv oboru reálných čísel
Vloženo: 27.12.2008 12:39
Přečteno:7741
Autor: David Mizera

Hlasů: 8 Hodnocení(jako ve škole): 3.88
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář